Buskerud Kunstsenter utlyser, på vegne av Buskerud fylkeskommune, kunstfaglig prosjektleder.

Buskerud fylkeskommune rehabiliterer / bygger ny Ringerike videregående skole i sentrum av Hønefoss. Bygget består av av en gammel del og en ny del som skal implementeres.

Buskerud Kunstsenter utlyser, på vegne av Buskerud fylkeskommune,  kunstfaglig prosjekt-leder  til nye Ringerike videregående skole

Om prosjektet

Buskerud fylkeskommune rehabiliterer/bygger ny Ringerike videregående skole i sentrum av Hønefoss. Bygget består av en gammel del og en ny del som skal implementeres. Deler av fasaden på den eldste delen er verneverdig. Skolen inneholder blant annet studiespesialiserende linje, musikklinje, entreprenørskap, lokaler for elever med særskilte behov og tannhelsetjeneste.

I denne forbindelse søkes kunstfaglig prosjektleder for oppstart av arbeid 1. januar 2020. Kunstprosjektet har en budsjettramme på kr 2 900 000 MNOK eks. mva. (inkl. montering og alle eventuelle tilleggskostnader som tilføres byggeprosjektet pga. kunstprosjektet).

Det er ønskelig med kunst i byggets fellesarealer, samt utendørs plassering av verk. Det vil i samarbeid med kunstfaglig prosjektleder bli bestemt hvilke områder som skal utsmykkes. Kunstfaglig prosjektleder vil få i oppdrag å vurdere om det skal kjøpes inn ferdig kunst, om kunst skal produseres spesielt til bygget eller om det kan være en kombinasjon av disse. I samarbeid med kunstutvalget skal kunstfaglig prosjektleder også vurdere gjenbruk av kunsten fra «gamle» Ringerike videregående skole.

Fremdriftsplan
Dato for overtakelse er 1. november 2020.

Fakta

 • Type bygg: Videregående skole
 • Adresse: Stangsgate 9., 3510 Hønefoss
 • Areal: Totalt ca. 12000 + ca. 5500 M2
 • Byggherre: BFK Eiendom, Buskerud fylkeskommune
 • Arkitekt: Code arkitektur AS ved Bjarne Ringstad
 • Entreprenør: Strøm Gundersen (en del av AF porteføljen)
 • Kunstbudsjett: 2 900 000 MNOK eks. mva.
  Kunstfaglig prosjektleders oppgaver
  Kunstfaglig prosjektleder skal lede et nedsatt kunstutvalg, utarbeide kunstplan, engasjere kunstner(e) og være ansvarlig for å følge kunstprosjektet frem til ferdigstillelse. Utarbeidelse av budsjett og økonomistyring av kunstprosjektet er en viktig del av arbeidet. Kunstutvalget skal bestå av representanter fra byggherre, brukerrepresentanter fra skolen og rådgiver fra enhet i kunst og kultur.
  Søknad
  Motivasjonstekst (maks en A4-side), CV og portefølje samlet i én PDF-fil sendes på e-post til Buskerud Kunstsenter kontakt@kibkunst.no
  Søknadsfrist 1. desember 2019
  Kvalifikasjoner
  Relevant kunstfaglig kompetanse. Bred erfaring med offentlige kunstprosjekter og prosjektledelse. Kunstfaglig prosjektleder må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Referanser må følge søknaden.

Spørsmål?
Ta kontakt med rådgiver Hilde Eriksen, tlf.: 900 94 806 hilde.eriksen@bfk.no

Fylke

Buskerud

Prosjektadresse

Stangsgate 9,
3510 Hønefoss
Buskerud
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Buskerud Kunstsenter på vegne av Buskerud fylkeskommune

Utlysers adresse

Union scene, Grønland 60
3045 Drammen

Kontaktperson

Hilde Eriksen

Telefon

90094806

Prosjektbudsjett

2 900 000 NOK

Søknadsfrist

01.12.2019