Ås videregående skole – nybygg, ombygging og inneklima

Viken fylkeskommune lyser ut oppdrag som kunstkonsulent ved Ås videregående skole.

Fabel Arkitekter

Om byggeprosjektet:

Ås videregående skole ligger sentralt i Ås, med togstasjonen rett ved. Arbeidene omfatter riving av eksisterende bygg A og bygging av et nybygg på om lag 4800 kvadratmeter. Nybygget skal bl.a. huse et nytt kantinekjøkken med bespisningsarealer, elevtjenester, arealer for tilrettelagt opplæring, arealer for helse- og oppvekstfag, studiespesialisering og lærerarbeidsplasser. Nybygget skal kobles til tilstøtende bygg via to gangbruer, der det også skal gjennomføres flere bygningsmessige tiltak.

I tillegg skal det gjennomføres omfattende arbeider utenfor bygget. Den gamle vaktmesterboligen skal også rives for å gi plass til en sansehage/økohage.

Prosjektet er del av fylkeskommunens prosjekt «Fremtidens skolestruktur mot 2030» for å møte befolkningsveksten og elevtallsøkningen i fylket.

Det er knyttet høye miljø- og klimaambisjoner også til dette prosjektet. Nybygget skal blant annet BREEAM-sertifiseres til nivå Excellent og skal bli et nesten-nullenergibygg. I tillegg vil byggearbeidene foregå tett på en skole i drift.

Byggeprosjektet skal stå klart til skolestart 2021, og frist for ferdigstilte kunstprosjekt er 20.juni 2021.

Om kunstprosjektet:

Ås videregående skole har bygg fra ulike tidsepoker, og har i alle byggeprosjektene hatt ulike kunstprosjekter i tillegg til innkjøp. Nye kunstprosjekter bør relatere seg til skolens kunstsamling.

Viken fylkeskommune opererer foreløpig med retningslinjer for kunst fra de gamle fylkene, og for Ås videregående skole er det Akershus fylkeskommunes retningslinjer for nye kunstprosjekter som er gjeldende. Disse ligger på nettsidene som PDF:

https://viken.no/tjenester/kultur/kunstfelter/visuell-kunst/

Hvem søker vi:

Vi søker en person som har et oppdatert blikk på kunst og arkitektur, og som evner å se kunstens rolle som kunst i offentlig rom, i dette tilfellet en videregående skole som også ligger sentralt i Ås. Kunstkonsulenten vil lede kunstutvalget og ha ansvar for den kunstfaglige oppfølgingen i prosjektet, og skal særlig sørge for at kunstneren koordinerer sitt arbeid med involverte parter gjennom hele prosjektfasen.

Det skal utvikles en kortfattet kunstplan i nært samarbeid med kunstutvalget. Prosjektet skal gjennomføres i henhold til retningslinjer for nye kunstprosjekter, i henhold til gjeldende kontraktsvilkår og innenfor prosjektets budsjett- og tidsramme. Kunstkonsulent skal i samarbeid med oppdragsgiver søke støtte fra ulike tilskuddsordninger dersom det blir aktuelt. Oppdraget skal løses innenfor avsatt honorar, med en totalramme på kr. 300.000; inkl. alle utgifter til reise og annet.

Innkomne søknader blir behandlet av Akershus Kunstsenter og RSU.

Fakta:

Kunstbudsjett:                         NOK 2.553.000;

Konsulenthonorar:                  NOK 300.00;

Byggherre:                               Viken fylkeskommune

Arkitekt/ Landskapsarkitekt:     Fabel arkitekter

Totalentreprenør:                  J.I. Bygg AS

Areal:                                      BTA utvidelse nybygg A: Ca. 4 800 kvadratmeter

Framdrift:                              Nybygg A, tiltak bygg B og utomhusarbeider skal stå klart til skolestart 2021

Frist for ferdigstilte kunstprosjekt:  20.juni 2021.

Søknadsfrist 8. mars 2020

Les mer om skolen på: https://www.aas.vgs.no/

Fylke

Viken

Prosjektadresse

Gamle Hogstvetvei 9, Postboks 10
1431 Ås
Viken
Norge
Se i Google Maps

Utlyser

Viken fylkeskommune

Kontaktperson

Line Helen Danielsen

Telefon

32300000

Prosjektbudsjett

2 553 000 NOK

Søknadsfrist

08.03.2020