Strategi

Strategi 2020 – 2024 er KOROs langtidsplan. Med den peker vi på hvordan våre overordnede mål skal operasjonaliseres i strategier.  De seks hovedmålene våre kommer her, strategiene for å nå dem kan lastes ned litt lengre ned på siden.

 

  • KORO skal produsere og finansiere samtidskunst av høy kvalitet i offentlige rom og miljøer
  • KOROs kommunikasjon og formidling skal øke interessen for og kunnskapen om kunst i offentlige rom ved å gjøre kunsten allmenn, relevant, synlig og meningsfull
  • Gjennom aktiv forvaltning av kunstsamlingen skal KORO bidra til at kunsten i de offentlige rommene blir tatt vare på og bevart som en viktig del av vår felles kulturarv
  • KORO skal være et ledende kunnskapsmiljø innenfor produksjon, formidling og forvaltning av kunst i offentlige rom
  • Driften av KORO skal ha høy kvalitet og være transparent, etterrettelig og effektiv
  • KOROs produksjoner og arbeidsmåter skal fremme mangfold, likestilling og et bærekraftig miljø

Strategiplan 2020 - 2024

Del denne artikkelen