Ledige stillinger

Grass Roots Square av Do Ho Suh. Fotograf: Trond Isaksen

For snarlig tiltredelse har KORO ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver i KOROs kunstseksjon. Seksjonen har som oppgave å planlegge, gjennomføre og koordinere kunstprosjekter i alle former for offentlige rom.

Arbeidsoppgaver:
Rådgiveren/seniorrådgiveren vil være ansvarlig for faglig og administrativ tilrettelegging for gjennomføring av kunstprosjekter. Dette innebærer oppfølging av kunstnere, kuratorer og produsenter, overordnet kontakt med brukermiljøene, dialog med byggherre og tett oppfølging av framdrift, kunstplan og budsjett. Den som ansettes vil også ha ansvar for den tverrfaglige organiseringen av prosjektene internt i KORO.

Som en del av KOROs kunstseksjon forventes rådgiveren/seniorrådgiveren å være en aktiv bidragsyter til seksjonens arbeid med kunnskapsutvikling.

Kvalifikasjoner:

  • Mastergrad eller tilsvarende innenfor fagområder som kunsthistorie, kunstfag, kulturledelse, arkitektur eller andre relevante fag
  • Interesse for fagfeltet kunst i offentlige rom
  • Dokumentert erfaring med prosjektadministrasjon og prosjektgjennomføring innenfor samtidskunst, arkitektur og/eller andre tilstøtende fagfelt
  • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

I tillegg vil det være en fordel om søkeren har erfaring innenfor ett eller flere av følgende områder:

  • Arbeid med norsk og/eller internasjonal samtidskunst, fortrinnsvis også kunst i offentlige rom.
  • Prosjektgjennomføring i byggebransjen, og kjennskap til faser og beslutningspunkter i et byggeprosjekt

Personlige egenskaper:

  • Forståelse for muligheter og utfordringer innenfor fagfeltet kunst i offentlige rom
  • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
  • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet, nøyaktig og effektivt

Vi tilbyr interessante arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø. Lønnsplassering som rådgiver/ seniorrådgiver, henholdsvis i stillingskode 1434 eller 1364 i Statens lønnsregulativ. Lønn etter avtale. Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger: Noe reisevirksomhet må påregnes.

Det er et mål for KORO å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med ulik etnisk bakgrunn. KORO er en IA-bedrift.

Søknadsfrist 7. januar 2020

For spørsmål om stillingen, kontakt leder for kunstseksjonen,
Nora Ceciliedatter Nerdrum, ncn@koro.no eller direktør Svein Bjørkås, sbj@koro.no

Søk på stillingen

Del denne artikkelen