Vil du bli en av oss? Gå til lenkene lengre ned på siden her for å søke en av de utlyste stillingene. Fotoet viser kunstverket Grass Roots Square av Do Ho Suh. Foto: Trond Isaksen.

Vi har for tiden to ledige stillinger

En åremålsstilling som kurator og et engasjement som produsent. Begge stillingene er i KOROs kunstseksjon.

Kurator

Stillingen er et åremål i hel stilling på fire år, men mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

Kuratorstillingen vil ha oppgaver knyttet til KOROs kunstordninger. Den som tilsettes vil jobbe med planlegging, gjennomføring, forankring og formidling av kunstprosjekter i offentlige bygg, offentlige uterom og andre offentlige miljøer. Arbeidet skjer i tett samarbeid med KOROs øvrige fagavdelinger.

Kvalifikasjoner

 • Kunst- og/eller kuratorfaglig utdanning fra universitet/høgskole på masternivå
 • Erfaring med kuratering av kunst, fortrinnsvis også kunst i offentlige rom
 • Bred kunnskap om norsk og internasjonal samtidskunst
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring fra prosjektledelse er en fordel

Personlige egenskaper

 • God forståelse for muligheter og utfordringer innenfor kunst i offentlige rom
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide kreativt, selvstendig, målrettet og effektivt

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver.
 • Et kompetent og godt arbeidsmiljø.
 • Lønnsplassering som rådgiver/ seniorrådgiver,
  stilllingskode 1434 eller 1364 i Statens lønnsregulativ.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

 • Ansettelsesform: Åremål, fire år
 • Stillingsprosent: 100%
 • Startdato: 04.01.2021
 • Sluttdato: 31.12.2024
 • Arbeidsted: Victoria Terrasse 11, 0251 Oslo

For spørsmål om stillingen, kontakt leder av kunstseksjonen Nora Ceciliedatter Nerdrum eller direktør Svein Bjørkås.

Produsent

I KOROs kunstseksjon er det ledig et engasjement som produsent i 50 % i ett år. Seksjonen har som oppgave å planlegge, gjennomføre og koordinere kunstprosjekter i alle former for offentlige rom. I forbindelse med oppstart av flere store prosjekter, har seksjonen behov for å styrke sin produsentkapasitet i en avgrenset periode.

Arbeidsoppgaver

Produsenten er ansvarlig for faglig og administrativ tilrettelegging for gjennomføring av kunstprosjekter. Dette innebærer koordineringsansvar, inkludert innkjøp/bestilling, frakt og logistikk, oppfølging av samarbeidspartnere og tett oppfølging av framdrift, kunstplan og budsjett samt ansvar for dokumentasjon og arkivering. Den som ansettes vil også ha ansvar for den tverrfaglige organiseringen av prosjektene internt i KORO.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende innenfor fagområder som kunsthistorie, kunstfag, kulturledelse, arkitektur eller andre relevante fag
 • Interesse for fagfeltet kunst i offentlige rom
 • Dokumentert erfaring med prosjektadministrasjon og prosjektgjennomføring innenfor samtidskunst, arkitektur og/eller andre tilstøtende fagfelt
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

I tillegg vil det være en fordel om søkeren har erfaring innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Arbeid med norsk og/eller internasjonal samtidskunst, fortrinnsvis også kunst i offentlige rom
 • Prosjektgjennomføring i byggebransjen, og kjennskap til faser og beslutningspunkter i et byggeprosjekt

Personlige egenskaper

 • Forståelse for muligheter og utfordringer innenfor fagfeltet kunst i offentlige rom
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet, nøyaktig og effektivt

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver.
 • Et kompetent og godt arbeidsmiljø.
 • Lønnsplassering som rådgiver/ seniorrådgiver,
  stilllingskode 1434 eller 1364 i Statens lønnsregulativ.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse.

Andre opplysninger

 • Ansettelsesform: Engasjement
 • Stillingsprosent: 50%
 • Startdato: 01.12.2020
 • Sluttdato: 31.11.2021
 • Arbeidsted: Victoria Terrasse 11, 0251 Oslo

For spørsmål om stillingen, kontakt leder av kunstseksjonen Nora Ceciliedatter Nerdrum eller direktør Svein Bjørkås.