Kunstnarar og kuratorar

Med den nye LOK-ordninga vil KORO stimulere til utvikling, produksjon og formidling av kunst i offentlege rom i lokale kontekstar over heile landet. Bilete er frå SALT, ein omreisande kunst-, mat-, musikk-, teater- og saunafestival – og eit miljøprosjekt. Det særeigne prosjektet opna i 2014, på Sandhornøya i Nordland, og fekk stor internasjonal merksemd. Yang Fudong sitt kunstprosjekt står no ved Havnelageret i Oslo. Prosjektet vart støtta av KORO gjennom den eldre URO-ordninga.

Alt du treng for å søke ligg lenka under her.