Elisabeth Byre

Kurator, kunstseksjonen
975 18 608

Elisabeth har mange års erfaring med kunstproduksjon i både utstillingssammenheng og offentlige rom. Hun er kurator for utstillingen EXIT! på Munchmuseet 2019 og var i årene 2011-2017 kurator for Kunsthall Oslo. Elisabeth er utdannet fra CuratorLab på Konstfack i Stockholm, Det Kongelige danske kunstakademi og Universitetet i Oslo og København. Hun har siden 2017 vært tilknyttet KORO som kurator ved Det Juridiske fakultet, UiO, og har tidligere sittet i KOROs fagkomité for kunstordningen LES, som gjennomførte prosjekter ved Ila landsfengsel, Hamar politikammer, Kunsthøgskolen i Oslo, Høgskolen i Østfold, det norske representasjonskontoret i Al Ram og Universitetet i Bergen.