Hva er LOK?

KOROs Lokalsamfunnsordning har som formål å stimulere til produksjon og formidling av kunstprosjekter i offentlige rom, og bidra til utvikling innen fagfeltet lokalt og regionalt.