E-faktura

Alle statlige virksomheter krever at leverandører sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF).

For mer informasjon om elektronisk faktura og EHF, se anskaffelser.no.

Fakturaadresser til KORO:

Tilskudd og enkelte kunstprosjekter*:
Organisasjonsnummer: 992 462 744
Kunst i offentlige rom, KORO fond
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Administrasjon og kunstprosjekter**:
Organisasjonsnummer: 974 778 998
Kunst i offentlige rom, KORO
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Hvis du er i tvil om hvor du skal sende faktura etter å ha lest dette, så ta kontakt.

Utfyllingskriterier:
Betalingsbetingelser er 30 dager.

Vår referanse fylles ut med navn på kontaktperson hos leverandøren
Deres referanse fylles ut med bestiller fra KORO (eks. 2710olno eller et navn).
I EHF heter feltet /AccountingCustomerParty/ Party/Contact/ID
Prosjektnummer kan fylles inn i feltet Ordrenummer (eks. 100814)
I EHF heter feltet /Invoice/OrderReference/ID.

Alternativer:
Hvis du ikke har et faktureringssystem fra før eller har et system som ikke håndterer Ehf-fakturaer kan vi anbefale en nettbasert fakturaportal. Dette er en enkel løsning for å lage og sende faktura på rett måte.  For mer informasjon om dette, se anskaffelser.no.

Annet:
* Gjelder kunstprosjekter av eldre dato. Kontakt prosjektleder i KORO for informasjon.
** Gjelder kunstprosjekter fra 2019 og av nyere dato. Kontakt prosjektleder i KORO for informasjon.

Generelle forespørsler angående fakturering kan sender til post@koro.no
Regnskapsavdelingen kan også kontaktes: bs@koro.no og zk@koro.no