Slik ble Labyrinten til

– Som kunstnere så tror vi jo at vi kan gjøre alt, så jeg tegna gudhjelpe meg himmelen, vet du, på frihånd. Tegna stjernene! Guttorm Guttormsgård forteller i et nytt videointervju om arbeidet med Labyrinten, verket han skapte spesielt for universitetsplassen i Tromsø.

Guttorm Guttormsgaard (f. 1938) har vært en viktig figur i norsk kulturliv i en mannsalder, blant annet som grafiker, tegner og skaper av offentlige kunstverk. Et av hans mest kjente verk er Labyrinten ved Universitetet i Tromsø. Nå kan du høre ham fortelle om tanken bak og prosessen med å ferdigstille Labyrinten. Intervjuer er Ellen Marie Fodstad, formidlingsansvarlig i KORO.

Labyrinten ligger som et skålformet amfi på universitetsplassen i Breivika i Tromsø, mellom Statsarkivet, biblioteket og Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Ringer av gras og stein krummer seg om en varm kilde, men lar en passasje rett inn til kilden være åpen. I bunnen av kilden ligger en metallplate hvor stjernene på nordhimmelen er stanset ut i miniatyr.

Guttorm Guttormsgaard lagde Labyrinten i samarbeid med landskapsarkitekt Bjarne Peter Aasen (f. 1933). Den samiske kunstneren Annelise Josefsen (f. 1949) hogde ut to store steiner som «voktere» av Labyrinten. Verket er bygd av ulike slag naturstein fra Nord-Norge. Det stod ferdig i 1991, etter tre års arbeid.

Les mer om Labyrinten og KOROs kunstprosjekt.

Labyrinten av Guttorm Guttormsgaard.. Fotograf: UiT Norges arktiske universitet
Labyrinten Guttorm Guttormsgaard. Fotograf: Kjell Ove Storvik
Del denne artikkelen