Velkommen til konferansen OFFENTLIG KUNST OG BYUTVIKLING

Konferansen Offentlig kunst og byutvikling fører sammen oppdragsgivere, byutviklere, kulturplanleggere og andre sentrale aktører innen kunst i offentlige rom. Målet er å bidra til økt forståelse og et bedre grunnlag for å benytte kunst som et virkemiddel i byutvikling.

Allemänna Badet Raumlabor. Frihamnen, Göteborg, 2014. Foto: Raumlabor.

Tid: 16. og 17. februar 2017

Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø

Foredragsholdere og gjester vil diskutere hvilken rolle kunst kan spille i byutviklingsspørsmål. Blant spørsmålene som vil bli reist er:

Hvilke institusjoner og nettverk kan bidra i gjennomføring når kunstprosjekter berører spørsmål som urbanitet, offentlighet og bomiljø?

Hvordan kan man organisere prosjektene og hvem kan være mulige finansieringskilder? Hvordan kan ulike fagmiljøer samarbeide om å gjennomføre kunstprosjekter i byer og tettsteder?

Vi vil blant annet høre erfaringer fra kuratorer, kunstnere, oppdragsgivere, forskere, arkitekter og andre som har jobbet tverrfaglig med utforming av offentlige plasser og byrom, utvikling av reguleringsplaner, byfornyelse og medvirkningsprosesser.

Konferansen gjennomføres i samarbeid med Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS) og Tromsø kommune, og skal danne grunnlag for ny kunnskap om kunstens rolle i byutvikling.

 

Last ned programmet her.

 

Program:

Dag 1, torsdag 16. februar

10.00-10.45: Registrering.

10.45-11.00: Åpning av konferansen ved Tromsøs varaordfører Jarle Aarbakke. Innledning: Svein Bjørkås, direktør KORO.

Konferansier: Kristin Bjørn og Bernt Bjørn, Perrong 48.

11.00-11.30: Truls Ramberg, kurator i KORO og ansvarlig for KOROs program for kommunale og fylkeskommunale prosjekter. Ramberg vil snakke om KOROs pågående satsning på kunst og byutvikling, bakgrunnen for satsningen, og muligheter og utfordringer knyttet til å bruke kunst som et virkemiddel til steds- og byutvikling.

11.30-12.00: Marius Grønning, førsteamanuensis i by- og regionplanlegging på Institutt for landskapsplanlegging (ILP) ved NMBU og styreleder i FUS. Han vil komme inn på hvilke interesser byutviklere har for å se nærmere på kunst i offentlige rom, og behov for å dokumentere erfaring og utvikle ny kunnskap.

12.00-13.00: Lunsj.

13.00-13.30: Joanna Zawieja, produsent Stadsutveckling, Statens konstråd.  Om Statens konstråds satsning på byutvikling gjennom prosjektene Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer og Konst händer, der Konstrådet produserer kunst i tilknytning til Miljonprogram-områder.

13.30-13.50: Maria Håkansson, forsker, Urbana och regionala studier, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Om følgeforskningen knyttet til Statens konstråds byutviklingssatsning, og lærdommer som kan trekkes herfra.

13.50-14.10: Samtale mellom Zawieja og Håkansson moderert av Bo Krister Wallström, seniorrådgiver produksjon, KORO og ansvarlig for KOROs URO-program.

14.10-14.20: Kaffe/te/frukt/søtt

14.20-15.10: Claire Doherty, direktør, Situations. Situations er en Bristol-basert kunstorganisasjon som har gjennomført en lang rekke kunstprosjekter i offentlige rom siden opprettelsen i 2002. Situations har også utgitt publikasjoner og gjennomført en lang rekke events, foredrag og debatter i forbindelse med formidlingsprogrammet Public Art Now.

15.15-15.25: Kaffepause

15.25-15.55: Martin Andresen, billedkunstner, og Eli Samuelsen, fagleder plan i Tinn kommune. Andersen og Samuelsen presenterer prosjektet Solspeilet, som ble avduket ved Rjukan i 2013. Andersen er kunstneren bak prosjektet, mens Eli Samuelsens rolle har vært å koordinere stedsutviklingsprosjektet ved Rjukan torg med både lokale, regionale og statlige aktører.

15.55-16.25. Brona Keenan, landskapsarkitekt, og Svein Harald Holmen, rådgiver byutvikling ved Varanger museum. Keenan og Holmen vil fortelle om kunstfestivalen Komafest som har gått av stabelen i Vardø tre ganger siden 2012. Kunstfestivalen er et målrettet tiltak for å vitalisere tettstedet, og reiser samtidig spørsmål om avfolkning og andre utfordringer byer og tettsteder i landets nordlige landsdeler står overfor.

16.25-17.15: Apolonija Šušteršič i samtale dr. Andrea Phillips om kunstnerens rolle i byutvikling. Šušteršič er billedkunstner og professor i kunst i offentlig rom ved Kunsthøgskolen i Oslo, mens Andrea Phillips er professor og forskningsleder ved Akademin Valand, Göteborgs universitet. Utgangspunktet for samtalen vil blant annet være Šušteršič sitt kunstprosjekt i forstaden Hustadt utenfor byen Bochum i Tyskland som har pågått i en årrekke.

19.30: Konferansemiddag for påmeldte, Hotell The Edge, med kunstnerisk innslag fra Perrong 48.

 

Dag 2, fredag 17. februar.  

09.15-10.00. Jan Liesegang, partner, Raumlabor-Berlin. Raumlabor er et Berlin-basert arkitekturkollektiv som har arbeidet i skjæringspunktet mellom arkitektur, byplanlegging, kunst og intervensjon siden 1998, og som i løpet av denne perioden har gjennomført en lang rekke prosjekter over nær sagt hele verden.

10.00-10.30. Jessica Segerlund, processledare platsbyggnad Älvstaden, Göteborgs stad. Segerlund, med bakgrunn som kurator innen kunst i offentlig rom, vil snakke om sine erfaringer med å jobbe med kunst i tilknytning til et av Nord-Europas største byutviklingsprosjekter, Älvstaden i Göteborg.

10.30-10.45: Kaffe

10.45-11.30: Katja Aßmann, direktør Schloß Biesdorf – Zentrum für Kunst und öffentlichen Raum, Berlin. Aßmann sitt foredrag vil dreie seg om Urbane Kunste Ruhr, en institusjon som har gjennomført kunstprosjekter i offentlige rom i Ruhr-området siden 2010, og som Aßmann har vært kunstnerisk leder for. Hun vil også fortelle om prosjekter hun er involvert i med institusjonen hun nå leder, en nyopprettet kunstinstitusjon i Berlin viet samspillet mellom kunst, urbane rom og landskap.

11.30-11.45: Samtale mellom Jan Liesegang, Jessica Segerlund og Katja Aßmann.

11.45-13.00: Lunsj.

13.00- 13.45: Per Gunnar Eeg-Tverbakk, kurator Oslo Pilot. Om utviklingen av Oslo Pilot, et toårig prosjekt som skal berede grunnen for en fremtidig kunstbiennale i Oslo. Blant spørsmålene Oslo Pilot har utforsket er hvordan et kunstverk kan gripe inn i byens offentlige rom når disse hele tiden er i endring. Eeg-Tverrbakk vil også belyse internasjonale trender som har påvirket arbeidet med prosjektet.

13.45-14.00: Lise Mjøs, avdelingsdirektør Kunst, Kulturetaten Oslo kommune. Om kunstordningen i Oslo; finansieringsform, friheten som ligger i ordningen i forbindelse med disponering av midlene til permanente og temporære prosjekter, og innkjøp av kunst og andre formål.

14.00-14.10: Kaffe/te/frukt/søtt

14.10-14.40: Mari Opsahl, spesialkonsulent Kulturutvikling og Silje Hoftun, seniorarkitekt Avdeling for byutvikling, Oslo kommune. De vil snakke om hvordan Kulturetaten og Plan- og bygningsetaten arbeider med kulturell infrastruktur i byen i samarbeid med andre aktører, og hvordan Oslo kommune undersøker kunst som fleksibelt virkemiddel for god byutvikling med utgangspunkt i Hovinbyen – Oslos største utviklingsområde.

14.40-15.00: Samtale mellom Eeg-Tverrbakk, Mjøs, Opsahl og Hoftun. Samtalen modereres av Nora Ceciliedatter Nerdrum, kurator og leder for kunstseksjonen i KORO, og medansvarlig for KOROs foredragsserie Critical Issues in Public Art.

15.00-15.20: Hanne Hammer Stien, daglig leder ved Polarmuseet, og PhD-stipendiat i kunsthistorie ved Tromsø Museum – Universitetsmuseet. Stien skal snakke om prosjektet Kunst og teknologi i byutvikling, som hun er kurator for og gjennomføres i Tromsø regi av kommunen.

15.20-15.40: Ragni Løkholm Ramberg, komitéleder for byutvikling, miljø og transport, Tromsø kommune, og Lisa Hoen, kultur- og idrettssjef i Tromsø kommune. Ramberg og Hoen vil presentere pågående byutviklingsprosjekter i Tromsø der kunst inngår som ett av flere virkemidler.

15.40-15.50: Oppsummering og avslutning.

 

Bakgrunn:

KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige rom, og har blant annet i oppgave å sørge for at de ulike aktørene i feltet har mest mulig oppdatert kompetanse og kunnskap for å gjennomføre kunstprosjekter.

KORO har satt i gang en satsning på kunst og byutvikling, og ønsker i forbindelse med dette å bidra til å utvikle kunnskap i samarbeid med aktører i feltet og relevante forskningsinstitusjoner.

Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS) er et nettverk av 12 akademiske institusjoner innen utdanning og forskning på stedsutvikling og byutvikling. De arbeider blant annet med produsentkompetanse innen eiendom, bebyggelse og anlegg, og møtet mellom politikk og fag i steds- og byutvikling.

Hensikten med samarbeidet mellom KORO, de kommunale og fylkeskommunale aktørene og de akademiske institusjonene, er å utveksle erfaring, sette i gang nye samarbeid og utvikle ny kunnskap.

Del denne artikkelen