Utlysning konsulentoppdrag: Haakonsvern (Frist utløpt)

Sjøforsvarets hovedbase, Haakonsvern orologstasjon, ble åpnet i 1963 og er i dag Nordens største marinebase. Den ligger 15 kilometer fra Bergen sentrum, og har omtrent 4000 vernepliktige og militært og sivilt ansatte.

For å sørge for at militærbasen har de bygg og anlegg de trenger for å drive sin virksomhet, er Forsvarsbygg i gang med tre nye byggeprosjekter på Haakonsvern: Luftforsvarets nye helikopterdetasjement, et nytt administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og nye lokaler til Marinejegerkommandoen (MJK).

Til helikopterdetasjementet og det nye administrasjonsbygget for Forsvarets logistikkorganisasjon er det avsatt henholdsvis 150 000 og 455 000 kroner til kunst, og byggeprosjektene er forventet ferdigstilt ved utgangen av 2015. Til etableringen av de nye lokalene til Marinejegerkommandoen er det avsatt 650 000 kr til kunst, og byggearbeidene skal være ferdige i juli 2017. KORO har tidligere gjennomført flere kunstprosjekter ved Haakonsvern.

Midlene som er satt av til hvert prosjekt, skal ses i sammenheng ved gjennomføring av et samlet kunstprosjekt og KORO søker etter 2 kunstkonsulenter som kan lede kunstutvalgets arbeid med å utarbeide en kunstplan for et utfordrende og krevende prosjekt. Søkere må kunne vise til en god oversikt over det norske og internasjonale samtidskunstfeltet og se dette i sammenheng med kunstprosjektets karakter.

For ytterligere spørsmål, kontakt kunstfaglig rådgiver Stine Arnet Høyem
Tel. 22 99 11 91 / 92 43 76 90, e-post: sah@koro.no

Samlet kunstbudsjett:

1 255 000 kroner

Byggherre:

Forsvarsbygg

Ferdigstillelse:

31.12.2015 og 03.07.2017

Antall konsulenter:

2

Søknadsfrist:

22.02.2015

Hvordan søke oppdraget:

Står du oppført i konsulentregisteret søker du via lenken i utlysningen du har mottatt på e-post. Har du ikke mottatt noen slik e-post, kontakt oss, og vi får oppdatert din kontaktinformasjon.

Du er velkommen til å søke oppdraget selv om du ikke er oppført i KOROs konsulentregister. Send en kortfattet søknad med CV til post@koro.no. Merk e-posten med prosjektets navn.

Del denne artikkelen