Utlysning kunstfaglig prosjektleder: Kunst til to rundkjøringer på Fornebu (Frist utløpt)

Som en del av den omfattende utbyggingen av Fornebulandet etter at Oslos hovedflyplass ble flyttet derfra til Gardermoen, har Statsbygg infrastruktur Fornebu bygget ny Snarøyvei, hovedatkomsten i området. Veianlegget består bl a av to rundkjøringer, som skal ha hvert sitt kunstverk. KORO er engasjert som rådgiver av Statsbygg infrastruktur Fornebu for gjennomføringen av kunstprosjektet samlet.

Det fins i dag et kunstverk i en annen rundkjøring på Fornebu – Kåre Grovens stålskulptur Kast fra 2004, en abstraksjon av hans skulptur Utkast, som befant seg på den tidligere flyplassen, men som ble flyttet til Gardermoen. Også en av de nå aktuelle rundkjøringene hadde inntil for få år siden et kunstverk, Irene Johnsens verk Lysteppe, som imidlertid av tekniske årsaker har måttet tas ned. Dette verket var resultat av en åpen idekonkurranse med påfølgende lukket konkurranse avholdt 2003/2004. Kunstkonsulent for disse prosjektene var Kalle Grude, mens KORO også da var engasjert som rådgiver for prosessen.

Det søkes etter en kunstfaglig prosjektleder som i nært samarbeid med prosjekteier Statsbygg infrastruktur Fornebu skal utarbeide en prosjektplan med forslag til utførende kunstner(e). Planen vil bli forelagt KORO for faglig kvalitetssikring. Videre vil KOROs dokumentmaler bli benyttet i prosjektet. I tillegg til å utarbeide prosjektplanen, vil prosjektlederen ha ansvar for oppfølging av kunstproduksjonen.

Prosjektlederen forutsettes å ha god oversikt over samtidskunstfeltet og kunne anvende denne i den spesielle konteksten som et infrastrukturanlegg er. Evne til samarbeid og dialog vil bli vektlagt.

For spørsmål, kontakt Dag Wiersholm, 22 99 11 89, dw@koro.no

Antall prosjektledere

1

Kunstprosjektets økonomiske ramme:

4 mill kr

Prosjektplan utarbeidet:

Sept/okt 2015

Ferdigstillelse kunstverk:

Høst 2016/vår 2017

Søknadsfrist:

7. juni 2015

Hvordan søke oppdraget:

Står du oppført i konsulentregisteret søker du via lenken i utlysningen du har mottatt på epost. Har du ikke mottatt noen slik epost, kontakt oss, og vi får oppdatert kontaktinformasjonen i registeret.

Du er velkommen til å søke oppdraget selv om du ikke er oppført i KOROs konsulentregister. Send en kortfattet søknad med CV til post@koro.no. Merk eposten Fornebu.

Del denne artikkelen