Utlysning av åpen prekvalifisering. Odderøya Renseanlegg i Kristiansand (Frist utløpt)

Kristiansand Kommune utvider Odderøya Renseanlegg. Kunstutvalget søker profesjonelle kunstnere til to prosjekter i forbindelse med byggeprosjektet.

Odderøya, som ligger rett utenfor sentrum av Kristiansand, har i løpet av få år gått fra å være et lukket område for Forsvaret til å bli en bynær frilufts- og fritidsperle. Turgåere kan benytte seg av øyas utsiktsplasser og offentlige badeplasser, medan kunstnere, designere, forfattere, musikere og filmskapere har etablert seg i verksteder og brakker tidligere disponert av Forsvaret. Odderøya er i dag et viktig område for byens kulturmiljø: foruten flere kulturhistoriske institusjoner og kulturelle scener er et tilholdssted for byens mange kunstnere og artister i atelierer og verksteder. Det arrangeres hyppig konserter og andre kulturelle begivenheter i området. I Kristiansand Kommunes strategiplan for 2013-2023 er Odderøya løftet fram som et viktig kraftsentrum for kunst- og kulturproduksjon i Kristiansand. I kommuneplanen er det vedtatt at bygningene på Odderøya skal disponeres til musealt formål og kulturbasert næring.

Bygget er tegnet av Asplan Viak.
Byggherre og initiativtaker til utsmykkingen er Kristiansand Kommune.
Kunstfaglig Prosjektleder: Nina Björkendal.

VALG AV STED FOR KUNST:
Etter vurdering av byggeprosjektet, budsjett og området Odderøya har Kunstutvalget valgt ut to plasser for kunstnerisk utsmykking. Byggeperiode for kunstprosjektet fra august 2015 – høst 2016.

Prosjekt A:
I forbindelse med utvidelse av Odderøya renseanlegg skal man montere en 30 meter høy ventilasjonspipe i stål med en diameter på 2 meter. Skorsteinen skal monteres i et område høyt opp på øya, midt i et naturområde med fjell og beplantet område. I tillegg til å være synlig fra by og sjø vil pipen og området rundt bli tilgjengelig for et stort antall besøkende i friluftsområdet, i nærhet til Odderøyas militærhistoriske anlegg.
Prosjekt A ferdigstilles senest høst 2016.
Budsjett: 450 000 kr.

Prosjekt B:
Inngangspartiet befinner seg inne i fjellet i en tunnel. Tunnelen blir også brukt av tungtransport i forbindelse med anleggets drift. Inngangspartiet vil ikke være utsatt for vær og vind men konstant fuktig luft og varierende temperatur. Anleggets ansatte og besøkende bruker inngangen. Anlegget legger til rette for utvidet kapasitet for å ta imot besøkende. I hovedsak vil dette utgjøre skoleelever.
Prosjekt B ferdigstilles senest høst 2016.
Budsjett 220 000 kr.

KUNSTENS MÅLSETNING:
Utsmykkingene kan være med på å profilere identiteten Odderøya og renseanlegget har og spesielt Prosjekt A har potensial for å bli en attraksjon og et landemerke midt i innseilingen til Kristiansand. Prosjekt B kan knyttes tettere opp til Renseanleggets miljørettede aktivitet. Uttrykket bør være fremtidsrettet og understryke det eksisterende kunstnermiljøets tilhørighet på øya. Begge kunstprosjektene bør ha en tydelig kunstnerisk ide og ta hensyn til Odderøyas identitet og historie. Kunstutvalget ser for seg to- og tredimensjonelle løsninger. Det kan være aktuelt med integrert eller delvis integrert kunst. Kunstutvalget er åpen i forhold til material, genre, uttrykksform og ulike medium. Temaer som identitet, tverrfaglighet, fremtid og samvirke er stikkord som kan bygge opp under kunstfaglige løsninger.

Kunstbudsjettet er totalt 1 100 000 kr
Prosjektet støttes av KORO.

ÅPEN PREKVALIFISERING:
Formålet med prekvalifiseringen er å finne fem kandidater til en lukket konkurranse. Søkere bes sende inn en presentasjon av tidligere arbeider/prosjekter samt cv i pdf-format. Max filstørrelse 5 MB. Presentasjonen skal inneholde kort tekst med begrunnelse for deltakelse, samt hvilken av de to prosjektene man ønsker å vurderes for. Det er mulig å bli vurdert for begge. Det ønskes ikke forslag til løsninger i det innsendte materialet.

SØK HER: https://skjema.kristiansand.kommune.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=367

Se http://www.agderkunst.no/2015/01/30/utlysning-av-apen-prekvalifisering/

Frist 27 februar 2015

Kontaktperson: Nina Bjørkendal
E-post: nina.bjorkendal@gmail.com

Del denne artikkelen