Utlysning: To kuratorer til to høgskoler (frist utløpt)

KORO har ledig oppdrag for to kuratorer som sammen skal realisere kunstprosjekter ved henholdsvis Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Tekstillustrasjon-plantegning7

Høgskolen i Hedmark, Evenstad
Campus Evenstad er tilknyttet Høgskolen i Hedmarks avdeling for anvendt økologi og landbruk. Miljøcampus Evenstad har de seneste årene opplevd betydelig vekst i antall studenter og ansatte, og skolen har derfor behov for økte arealer. Det skal bygges et nytt administrasjons- og undervisningsbygg med massivt tre som primært byggemateriale. Nybygget blir på totalt 1258 kvm og har høye miljøambisjoner.

Byggestart i februar 2016, med forventet ferdigstillelse i oktober 2016.
Det er avsatt kr 500 000 til kunst.

Høgskolen i Sørøst-Norge, Porsgrunn

På campus Kjølnes i Porsgrunn bygges det nå et nytt studenthus for Høgskolen i Sørøst-Norge (tidligere Høgskolen i Telemark). Studenthuset blir på totalt 1000 kvm og vil romme konsertscene med bar og kafé i første etasje samt kontorer for studentorganisasjonene og grupperom i andre etasje. Bygget vil bli sentralt plassert på campus og et viktig nav i den sosiale aktiviteten på høgskolen. Bygningen vil få et fasadeuttrykk som vil skape et blikkfang for besøkende på campus.
Byggestart i mars 2016 og forventet ferdigstillelse i september 2016.
Det er avsatt kr 300 000 til kunst.

God og involverende dialog under hele forløpet med høgskolenes representanter og øvrige involverte i prosjektene blir viktig, slik at forankring og fremdrift sikres. KORO ved prosjektansvarlig vil være kuratorenes nærmeste overordnede og skal gi råd og generell veiledning, spesielt med hensyn til utvikling av kunstplan og budsjett samt i utforming av avtaler.

Søknadskriterier
KORO søker to kuratorer som har erfaring med å produsere kunstprosjekter i offentlige rom. Søkere må ha dokumentert kuratorpraksis og prosjektledelse, samt dokumentert formidlings- og gjennomføringsevne.
Vi imøteser søknader både fra etablerte kuratorpar og fra enkeltstående kuratorer. Alle konsulenter i KOROs konsulentregister som innehar den nødvendige erfaring og kompetanse er velkomne til å søke.

Søkere må være tilgjengelige for oppstart i mars 2016.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 1. mars 2016

Hvordan søke
Står du oppført i konsulentregisteret søker du via lenken i utlysningen du har mottatt per e-post. Har du ikke mottatt noen slik e-post, vennligst kontakt oss slik at vi får oppdatert kontaktinformasjonen i registeret.

Hvis to personer søker sammen via KOROs konsulentregister ber vi om at begge sender inn søknad med referanse til den andres navn.

Kuratorer som ikke står oppført i KOROs konsulentregister er også velkomne til å søke. Send en kortfattet søknad med CV til post@koro.no. Merk e-posten med prosjektets navn.

For spørsmål om oppdraget kontakt kunstfaglig rådgiver og prosjektansvarlig:
Janicke Iversen | tlf. 934 34 497 | ji@koro.no

 

For mer informasjon om kurator- og konsulentoppdrag hos KORO klikk her.

Del denne artikkelen