Tildelinger fra KOM, runde 1 2017

Nordbyen i Tromsø, Kulturøya i Stavanger, film i Lofoten og skulpturpark på Nesodden er noen av kunstprosjektene som mottar midler fra KOROs støtteordning for fylkeskommunale og kommunale prosjekter.

Henningsvær, foto: Eivind Natvig/LIAF 2017

Det kom inn 52 søknader til KOROs støtteordning for kommunale og fylkeskommunale prosjekter (KOM) innen fristen 1. februar, med et totalt budsjett på 62.242.062 kroner. Prosjektene som er innvilget støtte  i runde 1, 2017, skal finne sted i syv ulike fylker.

– I tråd med utlysningen har prosjekter relatert  til stedsutvikling fått prioritet, sier Truls Ramberg som er ansvarlig for KOM-ordningen.

– Nesodden skulpturpark kan bli et flott tilskudd til dem som bor i og besøker denne kommunen, og et positivt bidrag til planene for regional og lokal utvikling som kommune og fylke jobber med. Det skal produseres nye verk til parken av yngre, fremadstormende kunstnere, sier han.

Prosjektskisse, Tobias Alexander Danielsson/Nesodden skulpturpark

Sauda, Nome 0g Tromsø kommune har fått støtte til forprosjekter til kunstprosjekter som skal inngå i pågående sentrumsutviklingsprosjekter.

– Det var også mange interessante prosjekter knyttet til nye skolebygg i denne runden. De viser nye måter å aktivisere nærområder og lokale krefter rundt skolen på, sier Ramberg.

Utvalget som har vurdert søknadene består av: Arild Eriksen (arkitekt) Toril Johannessen (billedkunstner), Nora Ceciliedatter Nerdrum (KORO), og Truls Ramberg (KORO).

Følgende ti prosjekter får støtte:

1. Kunst som stedsutvikling i Nordbyen i Tromsø
Søker: Tromsø kommune
Tilsagn: 140.000 kroner

2. Find Your Eyes
Kulturøya på Sølyst i Stavanger
Søker: Leva Urban Design AS, i samarbeid med Stavanger kommune
Tilsagn: 350.000 kroner

3. Kunst i biblioteket II
Deichmanske bibliotek, Tøyen
Søker: Kunsthall Oslo, i samarbeid med Deichmanske Bibliotek Gamle Oslo v/ Oslo kommune
Tilsagn: 265.000 kroner

4. Lofoten International Art Festival – LIAF 2017
Henningsvær – Lofoten
Søker: Nordnorsk kunstnersenter
Tilsagn: 300.000 kroner

5. Tre år med videokunst, kunstfilm og lydkunst i Valnesfjord
Bygg, anlegg eller sted kunstprosjektet skal tilknyttes: Valnesfjord skole
Søker: Fauske kommune
Tilsagn: 500.000 kroner

6. Damsgård skole
Søker: Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen
Tilsagn: 275.000 kroner

7. Kunst i Nesoddparken, Wildlife, som et stedsutviklingsprosjekt
Nesoddparken, Nesodden
Søker: Nesoddparken as, i samarbeid med Nesodden kommune
Tilsagn: 1.000.000 kroner

8. Skien videregående skole – uteromsprosjekt
Søker: Telemark fylkeskommune
Tilsagn: 250.000 kroner

9. Ultimate Ulefoss
Ulefoss sentrum
Søker: Nome kommune
Tilsagn: 50.000 kroner

10. Sydande Sauda
Sauda sentrum
Søker: Sauda kommune
Tilsagn: 50.000 kroner

Les mer om de ulike prosjektene her.

Del denne artikkelen