Tildelinger fra URO, 2018

KORO (URO) mottok 110 søknader for 2018, og 25 av disse får nå tilskudd. Ett av prosjektene er En forestilling om frihet, som skal gjennomføres i tilknytning til forvaringsavdelingen til Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Illustrasjon til prosjektet som skal gjennomføres på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Ila fengsel og forvaringsanstalt har ønsket å initiere et kunstprosjekt for forvaringsavdelingen Annekset, og våren 2017 tok fengselet kontakt med kunstner Eirin Støen og kurator Kristine Jærn Pilgaard. På bakgrunn av KORO-prosjektet Hagen, som de gjennomførte i forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel i 2011, ønsket de å samarbeide om et kunstprosjekt for luftegården i forvaringsavdelingen.

Det siste året har Støen og Pilgaard tilbragt mye tid i fengselet, og de har holdt workshops med innsatte og ansatte ved forskjellige avdelinger. Gjennom tilstedeværelsen og forståelse av stedet, har de utviklet et kunstprosjektet En forestilling om frihet.

– Kunstprosjektet er initiert av Ila fengsel. Gjennom samarbeidet som har pågått det siste året, har vi utviklet et prosjekt som nå involverer store deler av fengselet, og som er godt forankret i institusjonen, forteller kunstner Eirin Støen.
– Prosjektet er i hovedsak en omdefineringsprosess – både av det fysiske og psykologiske landskapet i Anneksets luftegård. Ved etableringen av en alternativ logikk og metode, og gjennom nært samarbeid med innsatte, bygges det opp en verden bak murene som forhåpentligvis åpner opp for nye situasjoner og muligheter, og en forestilling om frihet.

På et avgrenset område i fengselet, skal det bygges opp en ny verden. I sentrum av denne står det to bygg: Lysthuset vil bli et sosialt samlingspunkt for innsatte, og skal bygges av dem selv. I tillegg blir en allerede eksisterende redskapsbod omgjort til en Artist in residence. Her skal det legges til rette for kreativ og skapende praksis for de innsatte, og de kan søke om periodevise individuelle atelieropphold.

Byggene blir omgitt av et frodig, vilt og lekent landskap. Det 1500 m2 store flate området blir omdannet til et kupert og innholdsrikt terreng. Store deler av luftegården blir blomstereng, etablert i samarbeid med Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Andre deler blir dekket av gressplen og beplantet med bærbusker, prydbusker og frukttrær. Større blomsterbed og kjøkkenhage skal også etableres. Stier vil snike seg gjennom landskapet, for så å fortsette videre utenfor gjerdene.

Prosjektet bryter med forestillingene om hva en luftegård er; i motsetning til fengselets autoritære, funksjonalistiske og strenge fengselsestetikk, er dette området definert av det organiske og myke. Ilas egeninitierte kunstprosjekt iscenesetter en mulighet til å tenke seg ut fra fengselets fysiske begrensninger.
En forestilling om frihet støttes med kr. 400 000,-

Tildelinger fra KOROs ordning for kunstproduksjon i uterom – URO
25 prosjekter mottar tilskudd med en samlet sum på 5 700 000 kroner. Prosjektene som mottar tilskudd vil skje i 14 fylker

 • ADVENTÜRE – Ditteke Waidelich: 100 000,-
 • En forestilling om frihet – Christian Eng: 400 000,-
 • Kunstnerprekener – Liv Kristin Holmberg: 52 000,-
 • Besøksrom i Bredtveit – Lotte Konow Lund: 230 000,
 • Sámi Arkiteakta Searvi, SAS – Eirin Hammari: 300 000,-
 • The Wittgenstein Monument – Sebastian Kjølaas: 500 000,-
 • Små monumenter – Lars Sandås: 650 000,-
 • En arm og et bein – Marthe Ramm Fortun: 40 000,-
 • The Feedback Loop – Sara Eliassen: 350 000,-
 • Tidal Orbits – Helen Hokland: 70 000,-
 • X50, an interactive experience – Christine Cynn: 300 000,-
 • Kunst i Kvam – Merethe Offerdal Tveit: 100 000,-
 • Penissvanen – Yngvild Sæter: 88 000,-
 • This Should Be Made (In) Public – Marie Nerland: 400 000,-
 • Orientering, en gruppeutstilling i offentlig rom – Cecilie Størkson: 75 000,-
 • KARNEVALET, en interkulturell protest – Hanan Benammar: 300 000,-
 • Nå tennes vetene igjen – Steinar Laumann: 50 000,-
 • Bygg og anlegg 2018 – Tuva Langfeldt: 200 000,-
 • Bounding narratives – Roza Moshtaghi: 400 000,-
 • Ballkong Tromsø – Hanne Gudrun: 100 000,-
 • Vår grusomme kulturarv – Serge von Arx: 100 000,-
 • TRUE NORTH – Siri Hermansen: 85 000,-
 • PUB – Lotte Grønneberg: 60 000,-
 • Coast Contemporary – Tanja Sæter: 300 000,-
 • Suzanne Lacy – KORO: 450 000,

Mer informasjon om tildelingene og prosjektene kan fås av Bo Wallström, faglig og administrativ leder av uteromsordningen.

Del denne artikkelen