Tildelinger fra KOM-ordningen runde 2, 2017

KORO støtter i denne tildelingen elleve kunstprosjekter fra ulike deler av landet med til sammen 4 200 000 kroner. Blant de utvalgte er et prosjekt som skal bringe atelier og kunstnere ut til skoler.

Tenthaus Oslo vil lage et sosialt engasjert kunstverk i form av en mobil enhet som kan kobles utenpå offentlige norske skoler. Enheten skal huse atelier for kunstneren og tilrettelegge for utveksling mellom skole og kunstner, hvor kunstneren får et arbeidssted og skolen får arbeidslivspraksis hos en kunstner. Arbeidstegning av Thomas Benedict Holth/Tenthaus.

Det kom inn 43 søknader til KOM-ordningen innen fristen 1. oktober, med et totalt budsjett på 66 918 857 kroner. Nærmere beskrivelse av de elleve prosjektene som har fått støtte finnes her.

– Størstedelen av midlene gikk til by- og stedsutviklingsprosjekter, og til flere interessante skoleprosjekter, sier Truls Ramberg, kurator i KORO, som er ansvarlig for KOM-ordningen.

Blant annet går KORO inn med støtte til kunstprosjektet til den nye traseen til Bybanen i Bergen, der kunsten vil inngå i et viktig byutviklingsgrep.

– Blant skoleprosjektene kan jeg trekke fram Tenthaus. De har et prosjekt med et mobilt atelier skal settes opp ved skoler, og hvor de skal legge til rette for et arbeidsfellesskap mellom skole, elever og kunstnere, forteller Ramberg.

Tenthaus ønsker å lage et sosial engasjert kunstverk. I prosjektet P1 – atelierer for kunstnere i skolen – skal Tenthaus undersøke og vise muligheter som kan finnes når det er fysiske atelierer for billedkunstnere på norske skoler. Under skoleåret 2018–2019 skal P1 huse tre inviterte kunstnere som skal jobbe tett opp mot Levanger ungdomsskole med egne prosjekter. Fysisk vil P1 plasseres i PARK., et treårig uteromsprosjekt initiert av LevArt.

Utvalget som har vurdert søknadene har bestått av: Arild Eriksen (arkitekt) Toril Johannessen (kunstner), Nora Ceciliedatter Nerdrum (KORO), og Truls Ramberg (KORO).

Følgende elleve prosjekter innstilles til å få støtte:

1) Hendelser på Nyhavna 2018
Søker: Cirka Teater i samarbeid med NTNU og Trondheim kommune
Tilsagn: kr 250.000

2) Formidlingsprosjekt som kobler barn med kunstbøker
Bygg, anlegg eller sted kunstprosjektet skal tilknyttes: Nye Harstad skole
Søker: Harstad kommune
Tilsagn: kr 200.000

3) Skolen og Lystlunden
Bygg, anlegg eller sted kunstprosjektet skal tilknyttes: Nye Horten Videregående skole.
Søker: Vestfold Fylkeskommune
Tilsagn: kr 800.000

4) Kunstprosjekt i offentlig rom ved senter for helse og omsorgstjenester i Kåfjord
Bygg, anlegg eller sted kunstprosjektet skal tilknyttes: Senter for helse og omsorgstjenester i Kåfjord kommune
Søker: Kåfjord kommune
Tilsagn: 500.000

5) P1
Bygg, anlegg eller sted kunstprosjektet skal tilknyttes: PARK / LevArt og Levanger ungdomsskole
Søker: Tenthaus Oslo
Tilsagn: kr 500.000

6) Mjøsa – et kunstprosjekt
Bygg, anlegg eller sted kunstprosjektet skal tilknyttes: Alle kommuner rundt Mjøsa (sju stk.)
Søker: Oppland fylkeskommune – Kultur
Tilsagn: kr 150.000

7) We ’re here for a good time (not a long time) av og med Hertling & Andreassen
Bygg, anlegg eller sted kunstprosjektet skal tilknyttes: Bilhuset i Kjøpmannsgata Trondheim og visningsrommet på Trøndelag senter for samtidskunst
Søker: Trøndelag senter for samtidskunst og Byplankontoret Trondheim kommune.
Tilsagn: kr 150.000

8) Forprosjekt til kunstprosjektet 10 år på Heidal skule
Bygg, anlegg eller sted kunstprosjektet skal tilknyttes: Heidal skule.
Søker: Sel kommune
Tilsagn: kr 60.000

9) Bybanen i Bergen, fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen.
Søker: Hordaland Fylkeskommune
Tilsagn: kr 1.000.000

10) Kunst som stedsutvikling i Nordbyen
Bygg, anlegg eller sted kunstprosjektet skal tilknyttes: Nordbyen, Tromsø
Søker: Tromsø kommune
Tilsagn: 275.000

11) Ibsensk (forprosjekt)
Bygg, anlegg eller sted kunstprosjektet skal tilknyttes: «Ibsenbibliokteket»
Søker: Skien kommune
Tilsagn: 50.000

Del denne artikkelen