Søk URO 2017

KOROs tilskuddsordning for produksjon av kunst i offentlige uterom (URO) lyser ut midler med søknadsfrist 1. mars 2017.

New World Embassy Rojava av Studio Jonas Staal og det folkelige selvstyret i Rojava, Oslo Rådhus 2016. Kunstprosjektet ble finansiert og produsert av URO i samarbeid med Studio Jonas Staal som del av Oslo arkitekturtriennale. Fotograf: Istvan Virag /OAT

URO gir tilskudd til produksjon av kunstprosjekter som utforsker samtidskunstens ulike uttrykk og ytringer i offentlige rom. Det legges vekt på kunstproduksjon av eksperimentell og utforskende karakter, og det kan også gis tilskudd til faglig utviklingsarbeid. Ordningen kan søkes av kunstnere, kuratorer og produsenter, institusjoner og organisasjoner.

Søknadsfristen er i år satt til 1. mars.

URO vil i 2017 prioritere kunstprosjekter som:

    • belyser sammenhengen mellom kunst og offentlighet
    • undersøker forholdet mellom estetikk, etikk og kontekst
    • har en tverrfaglig samarbeidsform
    • bidrar til internasjonal utveksling.

Kunstprosjekter som benytter det offentlige rom som arena for diskusjon rundt ytringsfrihet, aktuelle nasjonale og globale demokratiutfordringer, vil ses på med særskilt interesse.

Ved vurdering av søknadene vektlegges høy kunstfaglig kvalitet, kunstnerisk, kulturelt og geografisk mangfold og produksjonsformer som involverer flere samarbeidspartnere og publikumsgrupper.

Les mer om ordningen og søk støtte her.

For mer informasjon, kontakt: Bo Krister Wallström

Del denne artikkelen