Søk URO 2018

KOROs tilskuddsordning for produksjon av kunst i offentlige uterom (URO) lyser ut midler med søknadsfrist 1. februar 2018.

Wittgenstein on Vacation, Part II av Sebastian Makonnen Kjølaas, Marianne Bredesen og Siri Hjorth. Skisse over en monumental, snakkende skulptur som avdukes ved Wittgensteins feriehytte i Skjolden i august 2018. Fotograf: Wittgenstein on Vacation

URO gir tilskudd og støtte til produksjon av kunstprosjekter som utforsker samtidskunstens ulike uttrykk og ytringer i offentlige rom. Det legges vekt på kunstproduksjon av eksperimentell og utforskende karakter, og det kan også gis tilskudd til faglig utviklingsarbeid. Ordningen kan søkes av kunstnere, kuratorer, produsenter, institusjoner og organisasjoner.

URO vil i 2018 prioritere kunstprosjekter som:

    • belyser sammenhengen mellom kunst og offentlighet
    • undersøker forholdet mellom estetikk, etikk og kontekst
    • har en tverrfaglig samarbeidsform
    • bidrar til internasjonal utveksling

Kunstprosjekter som benytter det offentlige rom som arena for diskusjon rundt ytringsfrihet, aktuelle nasjonale og globale demokratiutfordringer, vil ses på med særskilt interesse.

Ved vurdering av søknadene vektlegges høy kunstfaglig kvalitet, kunstnerisk, kulturelt og geografisk mangfold og produksjonsformer som involverer flere samarbeidspartnere og publikumsgrupper.

Les mer om ordningen og søk støtte her.

For mer informasjon, kontakt Bo Krister Wallström

Del denne artikkelen