Søk KOM

KOROs støtteordning for kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter (KOM) lyser ut midler med søknadsfrist 1. februar 2018.

Byromsfestivalen "Ka no?" utforsket de offentlige rommene i Nordbyen i Tromsø med kunst i offentlige rom og intervensjoner rundt om i bydelen, som nå er i ferd med å utvikles. Festivalen var et samarbeid mellom Tromsø kommune og KORO og Raumlabor Berlin. Fotograf: Humle Rosenkvist

Gjennom KOM-ordningen støtter KORO kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter. Hensikten med ordningen er å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å satse på kunst av høy kvalitet i egne bygg eller uterom. I tillegg skal ordningen bidra til at kunstnere og andre fagfolk i feltet får økt sin kunnskap om kunst i offentlige rom.

Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke. I tillegg kan institusjoner, organisasjoner, kuratorer, produsenter og kunstnere som skal gjennomføre prosjekter i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner, få støtte.

Hva kan du søke om?

  • Det kan søkes om delfinansiering av planlagte kommunale og fylkeskommunale prosjekter (normalt inntil 50 % av budsjetterte kostnader).
  • Det kan søkes forprosjektmidler til planlegging og utvikling av kunstprosjekter i offentlige rom.
  • I store og/eller kompliserte prosjekter kan det søkes om kompetansebistand fra KORO til produksjon eller samproduksjon.

Spesielle satsingsområder for KOM-ordningen i 2018 er:

  • Kunst som inngår i kommunale og regionale myndigheters arbeid med by- og stedsutvikling.
  • Kunstprosjekter som utforsker og utvikler forholdet mellom kunst og bibliotek.
  • Kunstprosjekter som utforsker og utvikler forholdet mellom kunst og skole.

Les mer om ordningen og søk støtte her.

For mer informasjon, kontakt Truls Ramberg, kurator og ansvarlig for KOM-ordningen.

Del denne artikkelen