Søk KOM

KOROs støtteordning for kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter (KOM) lyser ut midler med søknadsfrist 1. oktober 2017.

Performance av Yvonne Wiche Levinsen ved Rockwoll fabrikken, september 2016, en del av Kitt Johnsons "Mellemrum Encounter/Moss," produsert av Østfold kulturutvikling for NonStop International Theatre Festival. Kurator og produsent: James Moore. Prosjektet er støttet av IN SITU European Platform for Art in Public Space med EU-midler gjennom Kreativt Europa, The Danish Arts Foundation, Moss kommune, og KOM-ordningen. Foto: Yaniv Cohen.

Gjennom KOM-ordningen støtter KORO kommunale og fylkeskommunale kunstprosjekter. Hensikten med ordningen er å stimulere kommuner og fylkeskommuner til å satse på kunst av høy kvalitet i egne bygg eller uterom. I tillegg skal ordningen bidra til at kunstnere og andre fagfolk i feltet får økt sin kunnskap om kunst i offentlige rom.

Alle kommuner og fylkeskommuner kan søke. I tillegg kan institusjoner, organisasjoner, kuratorer, produsenter og kunstnere som skal gjennomføre prosjekter i samarbeid med kommuner og fylkeskommuner få støtte.

Hva kan du søke om?

  • Delfinansiering av planlagte kommunale og fylkeskommunale prosjekter (normalt inntil 50 % av budsjetterte kostnader).
  • Forprosjektmidler til planlegging og utvikling av kunstprosjekter i offentlige rom.
  • I store og/eller kompliserte prosjekter kan det søkes om kompetansebistand fra KORO til produksjon eller samproduksjon.

Spesielle satsningsområder for KOM-ordningen i 2017 er:

  • Kunst som inngår i kommunale og regionale myndigheters arbeid med stedsutvikling.
  • Prosjekter som utforsker og utvikler forholdet mellom kunst og bibliotek.

Les mer om ordningen og søk støtte her.

 

For mer informasjon, kontakt Truls Ramberg.

Del denne artikkelen