Skulpturserie og lysinstallasjon på Norges idrettshøgskole

Torsdag er det offisiell åpning av kunstverkene til Børre Sæthre og PolyLester på Norges idrettshøgskole.

PolyLester har utformet to skulpturserier med utgangspunkt i klassisk idrett, i skjæringspunktet mellom det figurative og det abstrakte. Her er en av skulpturene i serien The Wrestler. Fotograf: Mette Randem

Åpningen vil være klokken 15.30 ved Børre Sæthre sitt verk, en lysinstallasjon i korridoren mellom hovedbygget og paviljongene.

Installasjonen består av en rekke med lysarmaturer, og den oppleves som en repeterende lineær puls av lys – som strekker seg gjennom hele den lange korridoren mellom hovedbygget og gymsalene i de ytre delene av anlegget. Denne korridoren brukes av hundrevis av studenter og ansatte hver dag.

Korridoren på Norges idrettshøgskole, med Børre Sæthres lysinstallasjon. Foto: Torunn Skjelland

Den nederlandske duoen PolyLester har utformet to skulpturserier med utgangspunkt i klassisk idrett, i skjæringspunktet mellom det figurative og det abstrakte.

I forarbeidet studerte de bildemateriale fra ulike klassiske idrettsgrener med historisk tyngde: lengdehopp, høydehopp, hekk og bryting. Målet var å stanse og fryse bevegelsene, og synliggjøre hvordan kroppen i løpet av få sekunder gjennomgår en rekke faser og trinn under øvelsene. Resultatet er skulpturserien Locomotion, som i abstrahert form gir inntrykk av de ulike sportsgrenenes bevegelser.

Den ene av to skulpturserier av PolyLester. Denne har tittelen Locomotion. Foto: Torunn Skjelland

– Det har vært et utfordrende og spennende kunstprosjekt å jobbe med, sier kunstkonsulent Torunn Skjelland.

– Utfordrende fordi idrettshøgskolen er et verneverdig bygg med mange fysiske begrensninger og en krevende arkitektur. I prosessen har vi lagt vekt på å finne frem til kunstutrykk som tar tydelig fysisk og visuell plass – og som aktiver rom. Resultat er to svært forskjellige kunstverk, men som har det til felles at de er dynamiske, lekne og tydelige. Uten å være overtydelige klarer de å si noe om aktiviteten på skolen, om bevegelse, og om skolens identitet, sier Skjelland.

Etter åpning er det en kunstnersamtale for studenter og andre interesserte, kl. 16.00 i kantinen på NIH. Her kan man møte begge kunstnerne og hør mer om deres tanker bak verkene, hvilke intensjoner de har hatt – og hva som var viktig for dem i prosessen.

I vil også bli visning av Katja Høsts videoverk The Lonely Crowd i kantinen. Verket skal senere installeres som en permanent videoinstallasjon. Det blir også mulighet for se nyinnkjøpte tegninger av Andreas Lærum.

Kunstkonsulenter har vært Torunn Skjelland og Power Ekroth.

Børre Sæthre jobber for det meste med installasjoner med lys, lys og video, skulptur og fotografi. Arbeidene hans kjennetegnes ofte av referanser til filmhistorien og science-fiction-sjangeren spesielt. Installasjonene gir ofte assosiasjoner til det luksuriøse og dekadente med materialer som speil, cellofan og designmøbler. Sæthre benytter også ofte utstoppede dyr i sine installasjoner. Han er utdannet ved Statens Kunstakademi.

PolyLester, ble etablert av kunstneren Gabriel Lester og arkitekt Martine Vledder i 2013. Studioet arbeider med kunst, offentlige skulpturer, arkitektoniske intervensjoner, landskap, interiørdesign og scenografi. De holder til i Amsterdam, og gjør ofte prosjekter i samarbeid med andre kunstnere, arkitekter, designere og kulturprodusenter.

Katja Høst har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Bergen. Hun har stilt ut blant annet på Kunstnernes Hus, Fotogalleriet, Preus museum og UKS, i tillegg til i utlandet. Høst jobber i hovedsak med kamerabasert kunst og har utgitt fotobøkene Dasein (2017) og Her et sted (2013) på Teknisk Industri.

Andreas Lærum er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet og har deltatt på utstillinger blant annet på Kunstwerke Berlin, Christiansand Kunstforening og Tegnerforbundet.

Del denne artikkelen