Seminar om kunst i offentlig rom

KORO og Institutt for billedkunst ved NTNU arrangerer seminar 3. og 4. desember i Trondheim

.

– Den pågående profesjonaliseringen innen kunst i offentlig rom utfordrer konvensjonelle ideer om hvordan, hvor og når kunst i offentlige rom-prosjekter kan utføres, sier Trude Schjelderup Iversen, som er kurator i KORO og har vært med på å sette sammen programmet til seminaret.
Ett av temaene seminaret tar opp, er hvilke arbeidsformer som egner seg best til å gjennomføre ulike typer kunstprosjekter.
– Dette er avhengig av sammenhengen de inngår i, sier Schjelderup Iversen.

Sentrale aktører innen feltet presenterer og diskuterer aktuelle prosjekter og organiseringsmodeller. Samarbeidet med NTNU er en del av KOROs satsning på å styrke kompetansen til kuratorer, produsenter og konsulenter som jobber med kunst i offentlig rom.

Seminaret finner sted på Kunstarken ved Kunstakademiet i Trondheim.
Adresse: Innherredsveien 7, inngang fra Kirkegata.

Første dag av seminaret er kun åpent for nye kuratorer/konsulenter i KOROs nettverk, og ansatte og studenter ved NTNU. Andre seminardag vil være åpen også for andre interesserte, og er rettet mot fagpersoner som jobber med kunst i offentlig rom.

Last ned programmet her.

Program:
Torsdag 3. desember
11.00–11.15: Velkommen. Jon Arne Mogstad, instituttleder ved Institutt for billedkunst, NTNU og Truls Ramberg, kurator KORO.
11.15–11.45: Kunsten og det offentlige rom i dag – forutsetninger og utfordringer. Ved Svein Bjørkås, direktør i KORO.
11.45–12.30: Å kuratere i det offentlige rom. Ved Trude Schjelderup Iversen, kurator i KORO.
12.30–13.30: Pause.
13.30–14.00: Arkitektens rolle i kunstprosjekter til nybygg. Arkitekt Stein Halvorsen om Sametinget.
14.00–14.30: Kunstens rolle i byggeprosjekter: Stein Halvorsen i samtale med Svein Bjørkås.
14.30–15.00: Forvaltning av kunst i offentlige rom. Ved Astri Spiten Grønlie, seksjonsleder for forvaltning i KORO.
15.00–15.30: Kunst i byutviklingsprosjekter. Ved Peter Hagdahl, kurator, Statens konstråd.
15.30–15.45: Kunst og stedsutvikling: Peter Hagdahl i samtale med Truls Ramberg, kurator i KORO.
15.45–16:15: Formidling av kunstprosjekter i offentlige rom. Annicken Vargel, nettredaktør og pressekontakt i KORO.
Fredag 4. desember
09:30–10.15: Uterom og ytringsrom, erfaringer med å kuratere og produsere prosjekter i uterom. Bo Krister Wallström, kunstfaglig rådgiver, KORO.
10.15–11.00: Kunst i komplekse kontekster. Billedkunstner Lars Ramberg presenterer egne prosjekter og erfaringer med organiseringen av disse.
11.00–11.45: Private satsninger på kunst i offentlig rom. Claes Söderquist, uavhengig kurator og produsent.
11.45–13.00: Pause
13.00-14.00: Presentasjon av Trondheim kommunes ordning for kunst i offentlige rom og strategier for fremtiden samt informasjon om det nye kurset Ledelse av kunstprosjekter i offentlige rom, som er et samarbeid mellom NTNU og Trondheim kommune. Ved Ulrika Wallin, rådgiver i Trondheim kommune.

14.00-15.30: Befaring utendørs, ledet av Ulrika Wallin, rådgiver i Trondheim kommune (lengde avhenger av vær, men vi avslutter senest kl. 15.30):

1. Verftsgataparken
Trondheims nye uterom med arbeidsnavnet Verftsparken blir et levende laboratorium for kunst og teknologi knyttet til samfunnsdebatt og kunnskapsformidling. Kunstner Wendy Ann Mansilla har laget parkens første interaktive kunstinstallasjon Synapses Expansion, som skal vare i tre år. Ved bruk av LED-lys-strimler, tale og audiovisuelle projeksjoner skal Synapses Expansion gjøre om parken til en modell av den menneskelige hjerne; tanker blir satt sammen til en sammenhengende fortelling med audiovisuell informasjon. Når besøkende beveger seg rundt i parken, vil sensorer knyttet til teknologisk infrastruktur påvirke aktiviteten i kunstinstallasjonen. Menneskelig aktivitet og Synapses Expansion vil sammen utgjøre et dagsaktuelt tema i samfunnsdebatten.

2. Kunstverket Kapitalistischer Realismus av Lars Ø Ramberg ved Bassengbakken park/Gråmølna
Trondheim kommune har engasjert kunstneren Lars Ø. Ramberg til å lage et permanent verk utenfor Trondheim Kunstmuseum på Gråmølna. Det nye verket Kapitalistischer Realismus er en skulptur som består av seks segmenter fra den opprinnelige Berlinmuren med neontekst på. Verket har mange lag og løfter fram flere tema; kommersialiseringen av vår felles kulturarv, utviklingen av bydeler fra industri til eksklusive bo- og kjøpesenter og kunst som global handelsvare.

3. Brattøra
Nytt område ved havna som ble åpnet i august 2015, hvor det er i alt seks nye kunstverk/installasjoner. Kommunen har i dette prosjektet satt av tid til detaljerte forundersøkelser, som involverer grundig stedsanalyser, kunstfaglige ideverksted og involvering av ekstern fagkompetanse. Prosjektet er unikt i regionen, involverer enorme nye arealer utendørs, ulike utbygger- og prosjekteringsfaser og kompliserte produksjonstekniske forhold (klima/værharde uterom). Prosjektet har også mange ulike interessehavere. Av hensyn til disse forutsetningene og for å sikre den kunstfaglige prosessen, har kommunen i prosjektets innledende fase valgt å engasjere professor Maaretta Jaukkuri for å lage en analyse av området. For selve utvelgelsen har det vært en arbeidsgruppe med blant andre Edith Lundebrekke, Lisa Stålspets og Sune Nordgren.

4. Brannstasjonen på Nyhavna, med kunst av Edith Lundebrekke.

Del denne artikkelen