Ryttergruppe av Frans Widerberg får nytt liv

Et keramisk veggrelieff av Frans Widerberg har etter lengre tids konservering blitt satt opp i det nye barne- og ungdomssenteret ved Haukeland universitetssykehus i Bergen.

Rytterfrise (1968, konservert og omplassert) Frans Widerberg. Fotograf: Pål Hoff

Frans Widerberg døde 7. april 2017, og Norge har mistet en av sine mest folkekjære billedkunstnere. KORO har samarbeidet med Widerberg om en rekke kunstprosjekter gjennom årene, og arbeider av ham finnes i offentlige bygg som Postgirobygget, Norges Idrettshøgskole, Statsbygg, Kristiansand tinghus, Elverum lærerhøgskole og Statens kontorbygg på Helsfyr. Det siste året har KORO vært i kontakt med Widerberg og hans familie i forbindelse med istandsettelse og flytting av et monumentalt veggrelieff i glasert steingods fra 1968.

– Det nyrestaurerte verket fyller endeveggen i svømmehallen på det nye sykehuset. Både restaureringsarbeidet og omplasseringen er svært vellykket. At Widerberg gikk bort før han fikk anledning til oppleve verket slik det nå står fram, er trist, sier Svein Bjørkås, direktør i KORO.

Verket har tittelen Ryttergruppe og ble opprinnelig laget på oppdrag til Psykiatrisk klinikk ved Haukeland universitetssykehus. Widerberg samarbeidet med keramikerne Dagny og Finn Hald om utførelsen. Den keramiske frisen er et tidlig eksempel på hans etter hvert velkjente motivkrets av hester og ryttere. Da Psykiatrisk klinikk skulle rives i 2011, var det årvåkne ansatte som sørget for at veggrelieffet ble demontert og flyttet på lager.

Etter nærmere to år med omfattende konservering er verket nå murt opp på ny. Det krevende arbeidet ble ferdigstilt i april, men Widerberg fikk ikke sett det endelige resultatet.

– Svømmeanlegget på barne- og ungdomssykehuset må være landets fineste i sitt slag. Ryttergruppe bidrar sterkt til dette. Verket er interessant fordi det peker framover mot den motivkretsen og det uttrykket vi særlig forbinder med Frans Widerbergs kunst. Det vil utvilsomt kunne fungere som inngang til hans kunstnerskap, ikke minst for et stort antall barn og unge fra Vestlandet, sier Svein Bjørkås.

Ryttergruppe tilhører Haukeland universitetssykehus kunstsamling. Initiativet til konservering og reetablering kom fra eierne og ble gjennomført i samarbeid med KOROs kunstprosjekt for universitetssykehusets nye barne- og ungdomssenter. Keramiker Kjell Johannessen var innleid som fagekspert i restaureringsprosessen.

Rytterfrise (1968, konservert og omplassert) Frans Widerberg. Fotograf: Pål Hoff
Del denne artikkelen