Planene for Campus Ås er klare

Kunstplanen for Campus Ås er godkjent, og med det går startskuddet for seks kunstprosjekter fordelt på tre bygg, og en kunstvandring ute som knytter ny kunst sammen med eksisterende kunstverk.

Klikk på bildet for å se detaljene.

Det er satt av 17.1 millioner kroner til ny kunst i forbindelse med byggeprosjektet på Campus Ås, som samlokaliserer Veterinærinstituttet og den tidligere Norges veterinærhøgskole med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU.

Utbyggingen av Campus Ås, som etter planen skal fullføres i 2019, er den største i universitets- og høyskolesektoren i Norge. Det nye universitetet blir et sentralt forsknings- og lærested for bioproduksjon, miljø og landskap. Området på Ås, som nå også Veterinærinstituttet skal inngå i, består av parker, landlige grøntareal og flere bygg, blant annet de monumentale steinbygningene Urbygningen og Tårnbygningen, som ble påbegynt bygget i henholdsvis 1898 og 1921.

– Viten om og organiseringen av de basale forutsetningene for vekst, mat og helse for både mennesker og dyr, er sentralt på Campus Ås. Det er en ambisjon at den nye kunsten samlet bidrar til refleksjoner rundt dette, sier leder for kunstutvalget Trond Hugo Haugen.

Kunstplanen for Campus Ås er delt opp i Kunst ute og Kunst inne:
Kunst ute etablerer en ny vandring gjennom universitetsområdet, forbi ulike kunstverk; Med Ås gård som vandringens ene pol, via flere verk i Nordskogen som skal leve med naturen, forbi Veterinærbygget og til slutt et større markant kunstverk i Uraksen Sør – før vandringen kobler seg på den eksisterende kunsten i parken ved Urbygningen.
Kunst inne tar utgangspunkt i sosiale soner og inngangspartier i Veterinærbygget og Fellesbygget, med både enkeltverk og grupperinger av flere arbeider. Kunstplanen legger opp til et større veggarbeid i vandrehallen og to verk som med sin plassering også blir synlige fra Uraksen døgnet rundt.

To kunstprosjekt er allerede igangsatt for å kunne integreres med arkitekturen i Veterinærbygget: Marthe Karen Kampen og Johannes Borchgrevink Hansens store tresnitt på fondveggen i Veterinærinstituttets inngangsområde, og Elise Storsveen og Jon Gundersens gulv- og veggprosjekt til NMBUs største inngangsområde, i kunstplanen kalt Inngang NMBU Veterinærhøgskolen.

I tillegg kommer det også igangsatte fotoprosjektet Blikk på Ås, hvor kunstner Line B. Løkken følger flytteprosessen til Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet fra Adamstuen– og blant annet fotograferer det som forsvinner.

– Vi har ambisjoner om at kunsten skal utgjøre en forskjell på campus, at den skal synes og snakkes om. Kunstplanen viser organiseringen og plassering av den nye kunsten, og gir oss et solid grunnlag for å fortsette den gode dialogen vi allerede har med miljøene på Adamstuen og Ås, og se etter kunstnere til Campus Ås, sier Trond Hugo Haugen.

Med fra Adamstuen kommer flere enkeltverk hvor noen også er i KOROs eie. Verkene utgjør ikke en systematisk kunstsamling, men står likevel i et fellesskap fordi de enten er konkret knyttet til skolens historie eller har motiv bestående av husdyr og kulturlandskap. Det vil her bli gjort et utvalg og en remontering av aktuelle kunstverk, som vil suppleres med innkjøpte verk. Målet er at verkene fra samlingen ses i en kontekst hvor de også kan forholde seg til nyprodusert samtidskunst.

Den tidlige oppdragskunsten på Ås er representert med rektorsamlingen, minnesmerker og byster i blant annet Urbygningen, Tårnbygningen og parkanlegget. Her var kunstens funksjon først og fremst å dekorere og underbygge arkitekturen, samt hedre historiske hendelser og personer. Senere fikk NMBU kunst av blant andre Carl Nesjar, Inger Sitter og Aase Texmon Rygh fra Norsk kulturråd, i tilknytting til byggingen av auditoriet Aud Max i 1970. Fra 1978 er også KORO representert, og KOROs seneste kunstprosjekt er knyttet til renoveringen av Urbygningen i 2016, hvor eksperimentell, tekstilbasert kunst og fotokunst fra syv kunstnere står i samspill med den ærverdige bygningen.

Kunstkonsulentene har hatt møte med rektor og prorektor, ledelse ved berørte institutter og teknisk avdeling ved NMBU, samt ledelsen ved Veterinærinstituttet, Senter for husdyrforsøk og Vitenparken for å presentere kunstutvalgets arbeid og forankre kunstplanens innhold.

Kunstfaglig prosjektledelse / kunstkonsulenter: Trond Hugo Haugen (kunstutvalgets leder) og Robert Johansson. Øvrige medlemmer i kunstutvalget: Christian Montarou (førsteamanuensis NMBU, mottaker), Linn M. K. Egedal (student, NMBU, mottaker), Arne Flåøyen (avdelingsdirektør, Veterinærinstituttet, mottaker), Rolf Erik Wahlstrøm (disiplinleder arkitekt, PG Campus Ås, arkitekt) og Mette L. Nordhus (avdelingsdirektør, Statsbygg, byggherre).

Del denne artikkelen