Open Call – Saemien Sijte

KORO – kunst i offentlige rom inviterer med dette sørsamiske kunstnere og kunsthåndverkere til å melde begrunnet interesse for utførelsen av et kunstprosjekt til Saemien Sijtes nye museums- og kulturbygg på Snåsa i Trøndelag.

Ankomstsonen ved Saemien Sijte, slik arkitektene i Tyin tegnestue ser det for seg. Illustrasjon: arkitektene.

Kunstprosjektet har et budsjett på 600 000 NOK, og fristen for å søke er 31. mars 2020.

Denne teksten kan leses på Sørsamisk og Svensk også.

Maahta åarjelsaemien versjovnem teeksteste veedtjedh daesnieMaahta sveerjen versjovnem teeksteste veedtjedh daesnie.

Klikk deg inn på de aktive lenkene eller les videre på norsk under her:

 

Om Saemien Sijte:
Saemien Sijte – Sørsamisk museum og kultursenter ligger i Snåsa i Trøndelag fylke. Statsbygg skal bygge et nytt bygg til institusjonen på Horjemstangen på Snåsa.

Saemien Sijte har nasjonalt ansvar for dokumentasjon, bevaring, forskning og formidling av sørsamisk kultur. Dokumentasjon av kulturminner, tradisjonell kunnskap og historie har vært en sentral del av virksomheten siden starten. Dette gjør at Saemien Sijte i dag besitter solid kunnskap og kompetanse på samisk kultur og historie. Ved siden av den museale virksomheten arbeider Saemien Sijte også med kulturspørsmål og fremtidsrettede aktiviteter og har som hovedmål å styrke den sørsamiske identiteten og fellesskapsfølelsen samt det sørsamiske språket.

Om kunstprosjektet
I forbindelse med det nye museums- og kulturbygget er det besluttet at et permanent kunstverk skal utvikles av en sørsamisk billedkunstner eller kunsthåndverker fra Norge eller Sverige. For å skape størst mulig engasjement og åpenhet omkring kunstprosjektet er prekvalifisering vedtatt. På denne måten ønsker KORO å gi alle sørsamiske kunstnere mulighet til å vise interesse for deltagelse. Valg av kunstnerisk uttrykk, materialbruk og plassering av verk holdes åpent inntil prekvalifiseringen er avholdt.

Om det nye bygget:
Det nye museums- og kulturbygget er tegnet av Tyin Tegnestue og vil bli på om lag 1600 kvm. Bygget vil inneholde blant annet utstillingsareal, museumsmagasiner, verksteder for samisk håndverk, bibliotek, kafé og museumsbutikk. Saemien Sijte beskriver skissene som «et gjennomført konsept som vil fungere godt faglig og som på mange måter signaliserer en tydelig samisk tilhørighet». Byggeprosjektet skal stå ferdig i desember 2021.

Bygget vil ligge i naturskjønne omgivelser på Horjemstangen med utsikt over Snåsavannet og Snåsa sentrum. Landskapet skal i størst mulig grad bevares, men det vil blant annet bli etablert et uteområde ved kafeen, en gangsti og noen mindre oppholdsplasser.

Om juryeringen:
På bakgrunn av innsendt interesse vil juryen velge primært én kunstner til et direkte oppdrag, der første fase vil være å utvikle et honorert forprosjekt.

Følgende kriterier vil vektlegges av juryen:

 • Kunstnerisk uttrykk
 • Tidligere prosjekter
 • Gjennomføringsevne
 • Evne til samarbeid
 • Tilgjengelighet for arbeid med kunstprosjektet fra mai 2020 til desember 2021

Vi gjør oppmerksom på:

 • Kun tilsendt materiale som følger kravene til innsendelse, altså én – 1 – PDF-fil, vil bli vurdert.
 • Innsendt materiale vil ikke bli returnert.
 • KORO er ikke forpliktet til å anbefale noen av de innleverte forslagene.
Det sørsamiske museum og kultursenteret Saemien Sijte kommer til å ligge i naturskjønne omgivelser på Snåsa i Trøndelag. Illustrasjon Tyin Tegnestue.

FAKTA OM PREKVALIFISERINGEN:

 • Kunstbudsjett: NOK 600 000
 • Frist: 31. mars 2020
 • KORO ber om følgende materiale:
  En PDF-fil med en kort begrunnelse for interesse, dokumentasjon av tidligere arbeider og CV. PDF-en skal være på maks 10 A4 sider, alt inkludert. Nettlenker kan benyttes som tillegg til dokumentasjon.
 • Materiale merkes: Open Call, Saemien Sijte
 • Materialet sendes på e-post til kurator  Janicke Heggem Rudi Iversen 
 • Kontaktpersoner:
  KORO: Janicke Heggem Rudi Iversen /934 34 497
  Saemien Sijte: Susanne Lyngman/ 940 17 022

Kunstutvalg og jury for kunstprosjektet

Janicke Heggem Rudi Iversen

Kurator i KORO og utvalgets leder.

Susanne Lyngman

Publikum, utstillings- og formidlingsansvarlig ved Saemien Sijte

Nils Ove Gustafsson

Duedtie (sløyd-veileder) og kunsthåndverker for Duodjeinstituhtta

 

 

Brit Helene Øygard

Prosjektleder hos Statsbygg

Del denne artikkelen