Økologi og kunst på SALT

Den 21. mars flytter Dark Ecology inn på SALT i Oslo, og sju kunstneriske arbeider som ble laget i perioden 2014 til 2016, presenteres utenfor sin opprinnelige kontekst og format.

.

Mellom 2014 og 2016 produserte Dark Ecology mer enn tjue nye kunstneriske arbeider tilknyttet forholdet mellom natur og kultur i grenseområdet mellom Norge og Russland.

– Utgangspunktet var egentlig en kombinasjon av at jeg hadde lyst til å gjøre et samarbeid med Sonic Acts – og at de hadde lyst til å samarbeide med meg. Å gjøre det her opp i nord, ga mening med de ideene vi hadde og teoriene vi ønsket å utforske, sier kurator Hilde Methi.

Kurator Hilde Methi. Foto: Michael Miller

Begrepet – og navnet – Dark Ecology er inspirert av tenkningen til den amerikanske teoretikeren Timothy Morton, som hevdet at ideen om økologi er ’mørk’.

– Det er ikke snakk om en «grønn» økologi. Begrepet Dark Ecology refererer til den nytenkning som foregår omkring vårt forhold til natur, innen humaniora, innenfor kunst og filosofi. Der man ikke skiller mellom natur og kultur, slik vi har betraktet naturen siden romantikken, men ser på mennesket som en del av naturen – og motsatt. Og å tenke gjennom disse forbindelsen vekker et ubehag, sier Methi.

Den ’mørke økologien’ ble undersøkt idet kunstnerne besøkte en skog av døde trær, ’slambanken’ i Bøkfjorden, og gikk turer i kunstige fjell. Lokale situasjoner og miljøer ble gjenstand for kunstneriske undersøkelser, og endte opp som arbeider presentert i eller i nærheten av byene Kirkenes og Nikel. De inngikk i et ukelangt program hvert av de tre årene, som tok publikum og deltagerne til ulike steder i grensesonene på begge sider av Pasvikelva.

– Det ble masse fine kunstprosjekter ut av det, i veldig mange ulike former; arkitektur, design, musikk, visuell billedkunst … Mange ulike typer kunstnere var med. Vi møtte en del skepsis på russisk side i begynnelsen, for det var vanskelig å forklare prosjektet for dem – men etter en stund fikk vi det godt til, og det kom mange på lydvandringene. Da det begynte å bli populært, da var det slutt, dessverre!

SALT Art: Selected from Dark Ecology har blitt arrangert siden 7 februar, og nå onsdag den 21. mars åpner nye installasjoner. Det vil også bli arrangert samtaler og filmvisninger. Hilde Methi og Sonic Acts gjestekuratorer og sju kunstneriske arbeider som ble laget for Dark Ecology presenteres, utenfor sin opprinnelige kontekst og format.

– Noen er kunstnernes egne videreutviklinger, eller en konseptuell del to som manifesterer seg på SALT – mens andre er originaler, som blir presentert i en helt ny sammenheng. Vi har alltid hatt lyst til å vise disse verkene flere steder.

Les mer om kunstnerne og arbeidene deres her. Installasjonene kan sees fram til 21. mai, og en siste del av prosjektet presenteres i Terminal B i Kirkenes i mai. Om det blir flere deler av Dark Ecology? Prosjektet har i hvert fall fått mange ringvirkninger, forteller Methi.

– Dark Ecology har gitt mange nye forbindelser i mange retninger, over alt – i hele verden!

Les mer om Dark Ecology og se programmet på SALT.

Dark Ecology er støttet av KORO/URO.

Del denne artikkelen