Nasjonalt minnested ved Utøyakaia

Regjeringen besluttet i dag at det nasjonale minnestedet i Hole kommune etter terrorangrepet 22. juli 2011 skal etableres ved Utøyakaia, og konsekvensen av dette er at Jonas Dahlbergs verk Memory Wound ikke blir gjennomført.

Naboer har protestert mot det tidligere vedtatte minnestedet på Sørbråten, og Den nasjonale støttegruppen etter 22. juli-hendelsene og AUF foreslo tidligere i år at minnestedet kunne etableres ved Utøyakaia.

– Vi får håpe at dette blir en løsning som det blir oppslutning om, slik at det kan bli ro rundt minnesarbeidet etter 22. juli, sier direktør Svein Bjørkås i KORO om flyttingen av minnestedet til Utøyakaia.

Vedtaket innebærer at planene om minnested på Sørbråten faller bort, og kunstverket Memory Wound av Jonas Dahlberg – som var utformet for Sørbråten – vil ikke bli realisert. Det vil ikke bli utlyst en egen konkurranse om utformingen av minnestedet på Utøyakaia.

Dahlberg er nettopp blitt informert om regjeringens avgjørelse, og ønsker ikke å kommentere dette nå.

Memory Wound er et verk som har vakt stor interesse både nasjonalt og internasjonalt, og det kommer til å bli stående både i historien og kunsthistorien selv om det ikke realiseres, sier Bjørkås.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uttalte på dagens pressekonferanse at dersom Jonas Dahlberg selv ønsker det, er de åpne for at han eventuelt kan trekkes inn i det videre arbeidet med minnestedene.

 

Del denne artikkelen