Magne Rygh, Per Formo og Bjørn-Kowalski Hansen til Statens vegvesen, Steinkjer.

De tre kunstnerne belyser på hver sine måter Statens vegvesens virksomhet og det moderne samfunnets infrastruktur.

Kromatisk passasje, veggmaleri over et relieff av arkitekt Erik Fasting (1967), Per Formo. Foto: Werner Zellien/KORO

 

Åpning av kunstprosjekt hos Statens vegvesen, Steinkjer, torsdag 16. mars kl. 11.30.

Magne Ryghs malerier Nattstasjon og Morgen på Sørsileiret er innkjøpt til resepsjonen. Rygh tar ofte utgangspunkt i samtidens puls og urbane omgivelser i sine motiver. Maleriene skildrer det moderne samfunnets evige endring, og trafikkmaskiner, veinett, rundkjøringer og byggeplasser går igjen i bildene. Statens vegvesen har allerede verk av Rygh, og innkjøpet av to nye malerier er tenkt som en styrking av samlingen.

Per Formo har i over 20 år arbeidet med et geometrisk formspråk med røtter tilbake til modernismen. I dette prosjektet har Formo skapt et monumentalt veggmaleri som går i dialog med et allerede eksisterende betongrelieff. På denne måten skapes et interessant møte mellom to ulike tidsepoker. Formo jobber med strenge spilleregler for hvordan bildeflaten komponeres, og bruken av rene, klare farger gir et sterkt visuelt uttrykk.

Med utgangspunkt i Vegvesenets fotoarkiver og velkjente trafikksymboler har Bjørn-Kowalski Hansen laget en serie på nærmere 30 fotografiske foliemotiver til innvendige glassvegger i nybygget. Serien kan sees som en kunstnerisk arkeologi i Vegvesenets virksomhet. Hansens metode består i å bearbeide materiale fra museer, private arkiv, intervjuer eller materialer som postkort eller kart, og gjennom dette kommentere og belyse temaer eller hendelser i vår samtid.

Se bilder av Magne Rygh og Bjørn-Kowalski Hansens arbeider her.

Statens vegvesen og Statsbygg inviterer til den offisielle åpningen av tilbygget ved Statens vegvesen, Steinkjer, torsdag 16. mars kl. 11.30.

Program:
Kl. 11.30
Velkommen ved regiondirektør Kjetil Lehn, Statsbygg, region Midt-Norge

Nøkkelseremoni: Regiondirektør Kjetil Lehn i Statsbygg overleverer lokalene til regionvegsjef Berit Brendskag Lied, Statens vegvesen, Region Midt

Servering og kulturelle innslag

Hilsningstaler

Kl. 13.00
Omvisning

Kromatisk passasje, veggmaleri over et relieff av arkitekt Erik Fasting (1967), Per Formo. Foto: Werner Zellien/KORO

Del denne artikkelen