Lanserer Kuratorpraksis + det offentlige rom

KORO lanserer en faglig spesialisering innen kuratering og organisering av kunst i offentlige rom, i samarbeid med blant andre University of Southern California. - Dette er en unik mulighet for fagpersoner til å komme tett på vårt felts grunnleggende problemstillinger, sier Trude Schjelderup Iversen.

- KORO er en tung aktør som produserer en betydelig mengde kunstprosjekter i det offentlige rom, og med det fører det også et ansvar for å også utvikle, skape og oppdatere det diskursive feltet, sier Trude Schjelderup Iversen. Fotograf: KORO

Fordypningsprogrammet Kuratorpraksis + det offentlige rom skal gi faglig spesialisering innen kuratering og organisering av kunst i offentlige rom.
– Dette er en unik mulighet for fagpersoner til å komme tett på vårt felts grunnleggende problemstillinger i samtaler med ledende kunstnere, kuratorer og teoretikere som har formet og utfordret hva kunst i offentlig rom kan være, sier Trude Schjelderup Iversen som er ansvarlig for programmet i KORO.

Programmet i Los Angeles er et samarbeid med University of Southern California, og blant innlederne på samlingene i Oslo og Los Angeles er Lucy Lippard, Rick Lowe, Tania Bruguera, Grant Kester, Suzanne Lacy, Nato Thompson, Jonas Dahlberg, Vanessa Baird, Kari J. Brandtzæg og Marit Paasche.

Hvorfor velger KORO å gjøre denne satsingen?
– Det er to grunner. KORO er en tung aktør som produserer en betydelig mengde kunstprosjekter i det offentlige rom, og med det fører det også et ansvar for å også utvikle, skape og oppdatere det diskursive feltet, altså kunnskapen rundt denne produksjonen. I tillegg krever prosjektene våre en mer spesialisert kompetanse som nåværende utdanningsinstitusjoner i Norge ikke tilbyr – enn så lenge.

Samarbeidet med universitetet i California vokste ut av forelesningsserien Critical Issues in Public Art, som ble programmert av Iversen og kollega Nora C. Nerdrum.

– Der etablerte vi et fagnettverk av internasjonale og norske kunstnere, kuratorer og akademikere som undersøkte betingelsene for kunst i offentlig rom i dag. Professor Suzanne Lacy, ved Roski School of Art and Design ønsket å ta videre denne samtalen og for oss var det en unik mulighet til å få tilgang til den lokale faglige ekspertisen i bay area-området som nettopp nå fører en interessant diskusjon om hvordan man kuraterer, samler, ivaretar, historiserer og tenker om kunst som kjennetegnes ved at den er deltagende, prosessorientert og noen ganger samprodusert. Vi bestemte oss for å programmere en intensiv samling som samlet nøkkelpersonene som arbeider med dette nå, sier Iversen.

Programmet er delt opp i tre samlinger, med temaene Teori/historie, Feltarbeid og Verk.
– Det er klassisk lagt opp til en teori- og historiedel, et feltarbeid som vil variere fra år til år, og en mer konkret, institusjonell og lokal samling som tar utgangspunkt i utvalgte – og omdiskuterte – kunstverk, blant annet det ikke realiserte Memory Wound av Jonas Dahlberg og Vanessa Bairds Lyset forsvinner – bare du lukker øynene. Her går vi i dybden på nettopp konkrete problemstillinger disse kunstverkene avstedkom. Vi tenker oss at disse modulene skal tilsvare en fjerdedels master, sier hun.

Tilbudet om faglig spesialisering er ment for fagpersoner som har arbeidet eller ønsker å arbeide med å kuratere og organisere kunstprosjekter i det offentlige rom.
– Vi ønsker en sammensatt gruppe av erfarne og nyutdannede. Relevant bakgrunn er kunstutdannelse, kunsthistorie eller teori foruten kuratorutdannelse på masternivå.

Les mer om programmet her.

Del denne artikkelen