Kuratorteamet er klart

Elisabeth Byre, Marte Danielsen Jølbo, Bo Krister Wallström og Elisabeth Tetens Jahn, skal stå for gjennomføring av kunstprosjektet ved Stavanger Universitetssjukehus på Ullandhaug.

Elisabeth Byre, Bo Krister Wallström, Elisabeth Tetens Jahn og Marte Danielsen Jølbo - KORO
– Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet, i første omgang blir det å kartlegge mulige steder og grep ut i fra en ambisjon om god kunst som har potensial til å gjøre en forskjell i sykehushverdagen. Foto: KORO

KOROs prosjektleder Elisabeth Tetens Jahn kan fortelle at KORO mottok i alt 20 søknader fra kuratorer som ønsket oppdraget med å sørge for kunst til det 100 000 kvadratmeter store nybygget. Hun er glad for at det nye kurator- og produsentteamet nå er klart.

– Det er en flott gruppe vi har fått samlet her, kandidatenes samlede faglige nedslagsfelt vil kunne tilføre en stor bredde av kompetanser inn i gjennomføringen av dette prosjektet. Samtlige er motiverte for å jobbe i team og med kunst til en slik sammenheng, sier Elisabeth Tetens Jahn.

Byggestart vil være i 2019, med ferdigstilling i 2023, og kunstprosjektet vil gå parallelt med dette. I tillegg til kuratering og produsentansvar for ny kunst, skal KORO kartlegge kunsten som allerede finnes på sykehuset, og eventuell rekuratering av deler av denne.

– Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet, i første omgang blir det å kartlegge mulige steder og grep ut i fra en ambisjon om god kunst som har potensial til å gjøre en forskjell i sykehushverdagen. Dette er uten tvil et prestisjeprosjekt med hensyn til både den samfunnsoppgaven som ligger i oppdraget og det økonomiske volumet, sier Elisabeth Tetens Jahn.

KORO har lang erfaring i å jobbe med kunst i sykehus, blant annet til RikshospitaletBarne- og ungdomssenteret på Haukeland universitetssykehusNordlandssykehuset i Bodø og Sunnaas sykehus. Ikke minst i disse kontekster er det viktig å få i stand en god dialog med og være lydhør overfor de som oppholder seg der, ansatte, pasienter og besøkende.

Stavanger Universitetssjukehus er ett av landets seks universitetssykehus og blant Norges største akuttsykehus og ambisjonen for det nye sykehuset er å sikre fremtidens spesialhelsetjeneste i Sør-Rogaland. Det nye sykehuset utformes som en campusstruktur med flere bygg, plassert rundt et torg med en gjennomløpende kollektivakse. Alle bygg vil få egen inngang og byggene vil henge sammen i en kulvert i underetasjen og ha gangbroer i etasjene over. Første byggetrinn utgjør 100 000 kvm og rammen for kunstbudsjettet er på 35 millioner kroner.

 

Presentasjon av teamet

Elisabeth Byre

Elisabeth Byre har mange års erfaring med kunstproduksjon til både utstillingssammenheng og offentlige rom. Hun var kurator for Kunsthall Oslo 2011-17 og jobber for tiden med et utstillingsprosjekt for Munchmuseet. Byre er utdannet fra CuratorLab, Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design i Stockholm, Det Kongelige danske kunstakademi og Universitetet i Oslo og København. Hun er i dag tilknyttet KORO som kurator ved Det Juridiske fakultet, UiO og har tidligere inngått i KOROs fagkomité for kunstordningen LES som gjennomførte prosjekter ved bl.a. Ila landsfengsel, Hamar politikammer, Kunsthøgskolen i Oslo, Høgskolen i Østfold, det norske representasjonskontoret i Al Ram og Universitetet i Bergen.

Bo Krister Wallström

Bo Krister Wallström har lang erfaring med å jobbe med kunst til ulike offentlige kontekster og miljøer. Han er utdannet billedkunstner ved akademiene i Bergen, Berlin og Krakow. Wallström har siden 2008 ledet KOROs arbeid med kunstordningen URO, med produksjonsbistand til bl.a. Liberté av Lars Ramberg, Untuned Bell av AK Dolven, Studie av regjeringskvartalet av Jumana Manna, Solspeilet av Martin Andersen, Ishuset av Kjell Erik Ruud og Kongolandsbyen (EAL) av Fadlabi og Lars Cuzner; i tillegg til produksjon av verker og prosjekter i statlige nybygg som for eksempel Trondheim fengsel.

Marte Danielsen Jølbo

Marte Danielsen Jølbo jobber som kurator, skribent og redaktør. Hun har siden 2012 drevet prosjektrommet og forlaget Another Space – prosjektrom for kunst og arkitektur sammen med arkitekt Nicola Markhus, og er også medstifter og redaktør for nettplattformen Contemporary Art Stavanger (CAS). Jølbo har vært kurator for en rekke utstillinger og tverrfaglige prosjekter, senest Vestlandsutstillingen 2019. Kunstprosjekter i offentlige rom inkluderer Maiken Stenes gulvmaleri på Tou Scene, VVIND – et pilotprosjekt for kunst og vindparker kuratert i samarbeid med Ole Martin Lund Bø, samt Else Leirviks roterende skulptur Dans! utenfor Norsk Oljemuseum i 2014. Jølbo jobber nå med et KORO-prosjekt på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana samt Livsvitenskapsbygget ved UiO. Jølbo har en mastergrad i Moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet og en bachelor i litteraturvitenskap.

Elisabeth Tetens Jahn

Elisabeth Tetens Jahn har siden 2002 ledet KOROs arbeid med kunstordningen for statlige leiebygg og eldre statsbygg (LES) og har hatt prosjektansvar for flere større statlige prosjekter, bl.a. Halden fengsel, Regjeringskvartalet, byggetrinn 6, og Campus Ås.

Del denne artikkelen