Kunstprosjektene til Teknologibygget på UiT Norges arktiske universitet er nå fullført

Høgskolen i Tromsø og Universitetet i Tromsø ble i 2009 organisert som én institusjon, og heter nå UiT Norges arktiske universitet. Kunsten til deres nye teknologibygg gir et perspektiv på hvor man er i verden.

Dis-position Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller. Fotograf: Ola Røe

I forbindelse med at realfags- og teknologimiljøet ved universitetet ble samlet i ett bygg, ble det gjennomført et kunstprosjekt i regi av KORO. Kunstnerduoen Lutz-Rainer Müller (DE) og Stian Ådlandsvik (NO) har laget en installasjon av ti gatelamper som alle har ulik opprinnelse og ser forskjellige ut. Lampene kommer fra byene med verdens største containerhavner og flyplasser, som Tokyo, Chicago og Singapore. Lampene er satt opp i den vinkelen som ville ha vært 90 grader på opphavsstedet, og peker derfor i ulike retninger. De er programmert til å lyse når det er mørkt i byen de kom fra, og dette blir til et spill med lys døgnet igjennom. Sammen skaper de et poetisk uterom som gir et større perspektiv på hvor man befinner seg i verden.

– Med Dis-posisjon ønsket vi å visualisere forbindelser mellom geografi og verdensøkonomi i vår samtid, forbindelser som stadig er i endring og som derfor snart vil være utdaterte. Arbeidet er en undersøkelse av Tromsøs rolle og plassering i et globalt perspektiv, sier Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller.

Tre andre kunstnere har også bidratt med arbeider til teknologibygget. Unni Gjertsens (NO) Dakar–Oslo har form av en bok og et jernobjekt. Boken bygger på intervjuer med Truls Lynne Hansen, tidligere leder for Tromsø Geofysiske Observatorium, og Dagfinn Husjord, stipendiat i navigasjon ved Institutt for ingeniørvitenskap og samfunnssikkerhet.
Espen Sommer Eide (NO) har laget seks trykk og et midlertidig videoverk. Prosjektet hans Silent Reading – Material Vision tar utgangspunkt i en kunstnerisk og filosofisk undersøkelse av lesing som aktivitet, både lesing av tekster og lesing av det synlige/landskap. På veggen utenfor brosimulatoren i bygget har Andreas Siqueland (NO) utført det stedsspesifikke maleriet Big Green Wave. Maleriet har et abstrahert bølgemotiv, og dekker en 25 meter lang kurvet vegg. Bølgen er malt som langsgående striper i ulike sjatteringer av grønn og blå, separert av hvite linjer som enkelte steder blir kraftigere.

Stian Ådlandsvik og Lutz-Rainer Müller møttes i 2006 da de studerte ved Kunsthøgskolen i Oslo. Nå bor og arbeider de i Oslo og Leipzig, og de har samarbeidet om en rekke produksjoner og utstillinger nasjonalt og internasjonalt. Kunstprosjektene deres tar ofte utgangspunkt i spesifikke situasjoner eller sammenhenger de befinner seg i eller skaper selv. I 2010 gjorde de et femtitallshus på Askøy utenfor Bergen om til en skulptur i kunstprosjektet You only tell me you love me when you’re drunk.

Unni Gjertsen er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Hun arbeider ofte med historie og minner, og har hatt utstillinger hos blant andre 0047 i Oslo, Konsthall C i Stockholm, Baltic Sea Cultural Centre i Gdansk og Shanti Road i Bangalore.

Espen Sommer Eide er kunstner og musiker. Han komponerer under psevdonymet Phonophani og er medlem av bandet Alog. Han har også produsert en serie med stedsspesifikke kunstverk, blant annet for Østsamisk museum.

Andreas Siqueland er utdannet ved Haut Ecole d´Art et de Design Genève i Sveits og Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Siqueland arbeider prosjektbasert, konseptuelt knyttet opp mot en utstilling eller utstillingsidé, med natur og minner som sentrale temaer.

 

Les mer om arbeidene på KOROs prosjektside.

Det er utarbeidet en brosjyre, Kunsten i Teknologibygget, som kan lastes ned her.

Del denne artikkelen