Åpning: Monumental kunst i Domus Juridica

Historiske sammenhenger, juridiske prinsipper og mulighet for lovendringer er temaer som belyses i kunstprosjektene til det nye jussbygget i Oslo sentrum.

Torsdag 16. januar er det offisiell åpning av nye Domus Juridica på Tullinløkka i Oslo. Og med det - også åpning av kunstprosjektene. Foto: Illustrasjon: Mad arkitekter

Tiril Hasselknippe, Marianne Heier, Lotte Konow Lund og Steinar Haga Kristensen har utarbeidet hvert sitt kunstprosjekt for nybygget til Det juridiske fakultetet, Domus Juridica. Verkene belyser ulike sider av kompleksiteten i det juridiske feltet, og inviterer samtidig til nysgjerrighet, åpenhet og ettertanke.

Domus Juridica ligger på Tullinløkka i Oslo, kun et steinkast fra de gamle universitetsbygningene og Universitetets aula. Nybygget samler nesten hele det juridiske fagmiljøet ved UiO under ett tak.

Arkitektens ambisjon for bygget er at det skal forsterke og gå i dialog med kultur- og kunnskapsaksen
Nasjonalgalleriet og Kulturhistorisk museum, Universitetets aula, de historiske universitetsbygningene og Studenterlunden.

Kuratorene Elisabeth Byre og Harald Fenn har valgt kunstnere med svært ulike tilnærminger, både konseptuelt, i materialbruk og i form. Et overordnet ønske for kunstprosjektene har vært å inkludere arbeider som både går i dialog med byggets arkitektur og stedets funksjon – som ramme for utdannelsen av morgendagens jurister og kriminologer.

– Det juridiske feltet er et dynamisk felt, i konstant samhandling med samfunnet og verden omkring oss. Kunstprosjektene ved Domus Juridica belyser denne dynamikken mellom menneske og samfunn og utfordrer oss som betraktere, sier kurator Elisabeth Byre.

– Gjennom sine verk får kunstnerne oss til å reflektere over jussfagets rolle i liv og virke, enten det er i et historisk, nåtidig eller fremtidig perspektiv, sier kurator Harald Fenn.

Les mer om de involverte kunstnerne og verkene her.

Kunsten i Domus Juridica er realisert takket være et spleiselag mellom KORO, Entra og Universitetet i Oslo, partene bidrar med 1 million kroner hver. KORO har ledet kunstprosjektet med ansvar for prosjektstyring og gjennomføring.

 

FAKTA

ÅPNINGEN

Tid og sted: 16. jan. 2020 11:00–12:30, Domus Juridica, Auditorium 3
Her er det offisielle programmet

Både kunstnere og representanter for KORO vil være til stede åpningsdagen. Det vil også representanter fra Mad arkitekter, ENTRA og UiO – det juridiske fakultetet være.

KONTAKTER
Del denne artikkelen