KORO søker frilansfotografer (frist utløpt)

KORO er landets største kunstprodusent, og for å kunne formidle og dokumentere alle kunstprosjektene vi arbeider med er vi avhengig av gode fotografer. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med profesjonelle fotografer rundt om i Norge, som har erfaring med fotografering av kunst eller tilsvarende.

Fra montering av kunstverk noen uker før skolestart på Høgskolen i Bergen. Fotograf: Pål Hoff

Å fotografere kunst kan være en utfordring. Det er ofte store variasjoner i kunstverkene som skal fotograferes, noen ganger henger små bilder på rad og rekke i en lang korridor – og lysforholdene kan være dårlige. Andre ganger kan det være snakk om en installasjon som strekker seg over flere etasjer. Vi er derfor avhengige av fotografer som er teknisk dyktige, kreative og opptatt av å formidle kunsten på aller best måte.

Vi bruker fotografier til å presentere kunstprosjektene våre på koro.no, på facebook og instagram, til dokumentasjon, pressemeldinger, ulike brosjyrer og kataloger – og også for å sørge for at ikke bare de som bor i umiddelbar nærhet til kunstverkene skal kunne ha glede av dem. Å ha en høy kvalitet på fotografene vi bruker, er derfor veldig viktig for oss.

KORO har som hovedoppgave å sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet. Dette ansvaret ivaretas gjennom at vi produserer, forvalter og formidler kunstprosjekter ved skoler, universiteter, politiske institusjoner, rettslokaler, kontorbygg, fengsler, kulturhus, jernbanebanestasjoner, helse- og omsorgsinstitusjoner, militærleire, rådhus, regjeringsbygg, asylmottak, ambassader og andre offentlige anlegg. I tillegg bringer vi kunst ut til offentligheter utenom byggene hvor kunstnernes ytringer inngår i den allmenne meningsbrytning, identitetsdannelse og minnesforvaltning.

Eksempel på gode formidlingsfotografier fra nettsiden vår:

Volda og Ørsta lensmannskontor

Universitetet i Oslo, Domus medica

Høgskolen i Bergen

Høgskulen i Sogn og Fjordane

Er du interessert i å være på vår liste for aktuelle frilansfotografer, ber vi deg om å sende oss en liten portofolio via denne linken, aller helst fotografier av kunstverk – tatt både inne og ute.

Frist for å melde interesse er 30. mai.

Ved spørsmål, ta kontakt med Annicken Vargel.

Del denne artikkelen