KORO bevilger tre millioner til kunstprosjektet ved nye Deichmanske hovedbibliotek i Oslo

Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika skal være et nasjonalanlegg for kultur og kunnskap. Sammen med Nasjonalmuseet, Munchmuseet og Operaen blir biblioteket et viktig nytt tilskudd til hovedstadens byliv, og det er forventet opptil to millioner besøkende hvert år.

Nye Deichanske hovedbibliotek Atelier Oslo og Lund Hagem.

Kunstprosjektet ved hovedbiblioteket er allerede påbegynt, og et kunstutvalg, med Per Hess i spissen, er i ferd med å utarbeide et forprosjekt. Med KOROs bevilgning vil det totale budsjettet for kunstprosjektet ved nye Deichman være 12 mill. kr. Oslo Kommune har bevilget de øvrige ni millionene som skal brukes på kunst i biblioteket. Pengene skal fordeles på kunstprosjekter i tre deler av bygget; torget i 1. etasje, trappen mellom 4. og 5. etasje og terrassen mot sentralbanestasjonen.

Nye Deichman skal bli et sted som inspirerer til lesing, læring og opplevelser, til debatt og til engasjement. Med sitt tilskudd ønsker KORO å bidra til at det realiseres ambisiøse kunstprosjekter som setter sitt preg på anlegget, og som kan være på å legge til rette for bruk av biblioteket som en sosial arena. Bevilgningen er et ledd i en satsning fra KORO på kunst i bilbioteker, og målet med denne er å gjøre bibioteker til mer allsidige arenaer. KOROs direktør Svein Bjørkås uttaler:

– Biblioteket er en interessant arena for å skape nye offentligheter der også kunsten spiller med. KORO har planer om å prioritere tildelinger til biblioteksbygg i ulike deler av landet. I den sammenheng er Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika selvfølgelig en viktig arena for å utvikle gode prosjekter.

Kontaktinformasjon:
Nora Ceciliedatter Nerdrum, rådgiver KORO, kommunal/fylkeskommunal ordning, tlf 22 99 11 92, ncn@koro.no
Truls Ramberg, rådgiver KORO, kommunal/fylkeskommunal ordning, tlf 22 99 11 90, tr@koro.no

Del denne artikkelen