Konferansen Public Calling

Opptak fra konferansen Public Calling som ble arrangert på Nationaltheatret i Oslo i november, kan nå sees her.

Scenografi av Vytautas Narbutas, skisse til teaterstykket Vildanden + En folkefiende – Enemy of the Duck på Nationaltheatret.

Se opptak fra konferansen her. Opptakene er delt inn i akter og kan sees enkeltvis.

 

I en tid preget av økonomiske innstramminger, overvåkning av byrommet, utenomstatlig makt og et mylder av distribuerte nettverk står ideen om en offentlighet i økende grad under press, for ikke å si i krise. På konferansen Public Calling vil både talere og publikum være sammen på scenen. Vi vil utforske hvilke muligheter som fremdeles finnes for meningsutveksling, for å prøve ut hvordan offentligheten kan realiseres i vår tid.

Tirsdag 1. og onsdag 2. november 2016 kl. 10.00–16.00
Gratis og åpent for alle.
Begrenset antall plasser. Påmelding: publiccalling@frittord.no

Reaksjonene på 11. september, 22. juli 2011 i Norge og den stadig lengre listen av sammenlignbare hendelser ellers i verden har satt det offentlige rom under press og gjort ytringsfriheten til en kamparena. Public Calling ønsker å gå denne nye situasjonen etter i sømmene.

På hovedscenen på Nationaltheatret i Oslo vil foredragsholdere, paneldeltakere og tilhørere diskutere hvordan vår tids systemer for overvåkning av både digitale og offentlige rom, harde reaksjoner mot avvikende holdninger og den voksende ultranasjonalismen truer vår frihet og våre rettigheter som borgere i den nasjonale sikkerhetens navn. Opp mot dette vil deltakerne sette sosiale bevegelser og aktører i kulturlivet som viser hvordan det offentlige rommet og ytringsfriheten kan tas tilbake, spilles ut, finnes opp – hvordan begrensninger kan omgås og rom omdefineres for å tjene den offentlige samtalen.

Public Calling finner sted i en tid da Norge gjennomgår et historisk hamskifte. På den ene siden er det sviktende oppslutning om den en gang så institusjonaliserte åpenheten, ytringsfriheten og likhetstanken. På den andre siden ser vi økende diskriminering i kombinasjon med innstrammingstiltak som vanligvis er forbundet med andre geografiske kontekster.

Nationaltheatret ble åpnet i 1899 med oppføringen av Henrik Ibsens En folkefiende, en historie om en varsler som fordi han sier sannheten, blir trakassert av etablissementet og isolert i lokalsamfunnet. Inspirert av dette vil alle deltakerne på konferansen samles på hovedscenen – omgitt av tomme seter som vanligvis ville vært fylt av tause tilskuere – for å spille ut de skjerpede motsetningene som preger vår tids arenaer for meningsutveksling.

Programkomité: Bente Roalsvig, Bo Krister Wallstrøm, Kristine Jærn Pilgaard, Sarah Lookofsky og Robert Sember.

 

PROGRAM:

DAY 1: Tuesday, 1 November 2016 10:00-16:00 

10:00-10:15 Doors open and registration

Prologue ANDERS EIEBAKKE (NO) – Artist and activist Return To Home

10:15-12:00 First Act STATES OF TERROR Control and the Art of Resistance

Introduction RADHA D’SOUZA (IN/UK) – Lawyer and activist
Keynote NANCY HOLLANDER (US) – Criminal defense lawyer 9/11 – The Event that Changed our World
Keynote JONAS STAAL (NL) – Artist and founder of New World Summit Art Against the War on Terror
Conversation JONAS STAAL and NANCY HOLLANDER with RADHA D’SOUZA

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:40 Second Act NO RIGHT TO ASSEMBLY

Introduction SARAH LOOKOFSKY (DK/US) – Curator and art historian with art project by MARTHA ROSLER (US) – Photographs of Protests
Keynote NADINE EL-ENANY (UK) – Lecturer in Law at Birkbeck College, University of London, Co-director of the Centre for Research on Race and Law “Innocence Charged with Guilt”: The Criminalisation of Protest in Britain from Peterloo to Millbank
Presentation JOANNA WARSZA (PL/DE) – Curator and writer I Can’t Work Like This: On Protests within and outside of Art 
Presentation PINAR ÖĞRENCI (TR) – Artist and writer Becoming Witness and Suspect in Times of War
Presentation LISA ROBINSON (UK) – Activist and co-creator of Black Lives Matter UK: Nottingham Activist Group #Shutdown: Black Lives Matter – UK Actions and Reactions
Conversation NADINE EL-ENANY, JOANNA WARSZA, PINAR ÔGRENCI and LISA ROBINSON with SARAH LOOKOFSKY

14:40-15:00 Coffee

15:00-15:30 Truth as Theatre, Theatre as Truth: Political Bullshit, Artistic Activism, and the Dilemmas of Creatively Engaging in Formal Political Spaces, in Five Acts.
SILAS HARREBYE (DK) – Author of Social Change and Creative Activism in the 21st Century – The Mirror Effect STEPHEN DUNCOMBE (US) – Political activist and co-director of the Center for Artistic Activism

15:30-16:00 Discussion and closing words RADHA D’SOUZA

 

DAY 2: Wednesday, 2 November 2016 10:00-16:30

10:00-10:15 Doors open and registration

10:15-12:00 Third Act MARKS OF TERROR AND THE AURA OF LOSS

Introduction RADHA D’SOUZA
Keynote MINDY FULLILOVE (US) – Urban psychiatrist and Professor of Clinical Psychiatry and Public Health at Columbia University Folding a Thousand Paper Cranes
Presentation MARIANNE HEIER (NO) – Artist Practical Transparency
Presentation AHMAD GHOSSEIN (LB) – Artist and filmmaker Relocating the Past
Presentation KJETIL RØED (NO) – Art Critic and writer Art, Emotions and Trauma 
Conversation ARNE JOHAN VETLESEN (NO) – Professor of Philosophy at the University of Oslo, VEGARD GRØSLIE WENNESLAND (NO) – Politician representing the Labour Party,
MARIANNE HEIER, AHMAD GHOSSEIN and KJETIL RØED with MINDY FULLILOVE

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:40 Fourth Act THE POST-TRUTH CONDITION Mediascapes, Parafictions and Self-Censorship
PIA MARIA ROLL (NO) – Actor, director, dramaturg and screenwriter & MARIUS VON DER FEHR (NO) – Political activist, artist and writer National Apology

Introduction RADHA D’SOUZA
Presentation GEORGES GITTOS (AU) – Artist, activist and documentary filmmaker Terror Vision
Presentation ANDERS EIEBAKKE Drones, Drawing and Politics: Poetry and Revolution
Moderation RADHA D’SOUZA

14:40-15:00 Coffee

15:00-16:30 Fifth Act ENEMY OF THE PEOPLE Surveillance, Sources and Secrets

Keynote JESSELYN RADACK (US) – National security and human rights attorney, head of the Whistleblower and Source Protection Program (WHISPeR) The War on Information
Presentation ULRIK IMTIAZ ROLFSEN (NO) – Film director, producer and screenwriter Seized and Confused
Presentation TORSTEIN GRUDE (NO) – Film writer, director, cinematographer and producer The Magnitsky Act – Behind the Scenes and Magnitsky. Act II
Presentation ERIK PAUSER (SE) – Director, producer and visual artist The Borneo Case
Presentation TONJE HESSEN SCHEI (NO) – Documentary filmmaker and producer The Whistleblowers of the CIA Drone War
Conversation JESSELYN RADACK, ULRIK IMTIAZ ROLFSEN, TORSTEIN GRUDE and ERIK PAUSER with TONJE HESSEN SCHEI

Epilogue RADHA D’SOUZA

Del denne artikkelen