Fremskynder minnested i regjeringskvartalet

- I påvente av avklaring om minnestedet i Hole vil KORO nå prioritere arbeidet med minnestedene i regjeringskvartalet, sier direktør Svein Bjørkås.

I 2012 bestemte regjeringen at det skulle etableres nasjonale minnesteder som hedrer de drepte, de overlevende, hjelpemannskaper og frivillige etter angrepene 22. juli: ett i Hole kommune, ett midlertidig i regjeringskvartalet og ett permanent minnested samme sted, som skal åpnes når byggeprosjektet i regjeringskvartalet er ferdigstilt.

– KORO avventer utfallet av prosessen rundt minnestedet i Hole. Siden dette vil kunne ta tid, vil vi nå prioritere arbeidet med minnestedene i regjeringskvartalet i Oslo, sier direktør Svein Bjørkås.

– Det vil være urimelig overfor de etterlatte og berørte at det blir ytterligere forsinkelser i arbeidet med å realisere det midlertidige minnestedet i regjeringskvartalet. Derfor ber vi nå kunstneren Jonas Dahlberg om å gå videre med dette arbeidet med sikte på ferdigstillelse så raskt som mulig. Samtidig vil vi be ham fortsette utviklingen og forankringen av hovedkonseptet for det permanente minnestedet. Det skal om kort tid tas beslutninger om reguleringsplanen og arkitektkonkurransen for regjeringskvartalet. Derfor er det nødvendig at planene for minnestedet konkretiseres, slik at det ikke kommer for seint inn i de øvrige planprosessene, sier Bjørkås.

Den direkte sammenhengen mellom minnestedene som Dahlberg hadde planlagt, med at steinmasse fra Hole skulle brukes i regjeringskvartalet, vil som følge av endringen i fremdriften måtte erstattes av en mer indirekte kobling.

Del denne artikkelen