Kommentar fra Svein Bjørkås om forliksforslaget

Naboer til Sørbråten, som har stevnet staten for å stoppe det planlagte minnestedet etter 22. juli, fikk i forrige uke et forslag til forlik fra regjeringsadvokaten.

Vi er kjent med at regjeringen har fremmet et forliksforslag som ville innebære en endring i utformingen av minnestedet på Sørbråten, og at naboene gjennom sin advokat Harald Stabell har avvist forslaget. Vi har løpende kontakt med kunstner Jonas Dahlberg og avventer nærmere avklaring fra vår oppdragsgiver, Kulturdepartementet, sier KOROs direktør Svein Bjørkås i en uttalelse.

Les mer på regjeringens nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/onsker-losning-for-minnested/id2511394/

Del denne artikkelen