Åpning: UiB Fakultet for kunst, musikk og design

11. oktober er det offisiell åpning av nybygget til Fakultet for kunst, musikk og design ved UiB. Ephemerality – A Permanent Collection er første del av kunstprosjektet ved fakultetet, og det består av skisser, forarbeider og idéutkast fra nærmere 200 tidligere studenter ved institusjonene som i dag utgjør kunst- og designfagene ved Fakultet for kunst, musikk og design.

Ephemerality – A Permanent Collection (3) Oppgang A, plan 4. Fotograf: Pål Hoff

Ephemerality – A Permanent Collection er første del av kunstprosjektet ved fakultetet. I årene som følger vil kuratorene Nora C. Nerdrum og Merete Røstad utvikle flere prosjekter som undersøker fakultetets relasjon til offentligheten – til menneskene som beveger seg i de offentlige rommene som oppstår i og rundt bygget, til bydelen og til Bergen.

Samlingen Ephemerality – A Permanent Collection, som presenteres på syv trappeavsatser i fakultetets nybygg i Møllendalsveien 61, er satt sammen av forarbeider, skisser og idéutkast fra nærmere 200 tidligere studenter ved institusjonene som i dag utgjør kunst- og designfagene ved UiBs Fakultet for kunst, musikk og design.

Det å forsøke stadig nye innfallsvinkler og eksperimentere med materialer og metoder er en viktig del av studenttilværelsen, men også av en allmenn kunst- og designpraksis. I dette prosjektet får nettopp manifestasjonene av det skapende arbeidet – det som vanligvis oppfattes som ubestandige og flyktige steg på veien – leve videre.

Samlingen kan også leses som et tilbakeblikk på de historiske institusjonene som nå er erstattet av det nye fakultetet; Statens høgskole for kunsthåndverk og design (1909-1996), Vestlandets kunstakademi (1972-1996) og Kunst- og designhøgskolen i Bergen (1996-2016). I løpet av sin lange historie har kunstskolene utdannet mange kunstnere og designere som har hevdet seg sterkt på det norske og det internasjonale kunst- og designfeltet. I arbeidene som vises finnes spor av historiens skiftende forståelse av pedagogiske tilnærmingsmåter, kunst- og designfeltets interne strømninger og menneskene som har preget institusjonene opp gjennom årene.

Flere kunstprosjekter skal gjennomføres mellom 2018 og 2020. Disse prosjektene skal være involverende, stimulerende og skape aktiv dialog mellom fakultetet, det øvrige kunstfeltet i Bergen og Bergens befolkning. Prosjektene vil utvikles i nær dialog med skolens ansatte og studenter.

Program for åpning 11. oktober, kl. 10.00 – 12.00:

  • Velkommen v/ administrerende direktør Harald Nikolaisen, Statsbygg
  • Nøkkelseremoni
  • Administrerende direktør Harald Nikolaisen, Statsbygg overleverer nybygget til departementsråd Petter Skarheim i Kunnskapsdepartementet, som igjen stiller lokalene til disposisjon for Universitetet i Bergen ved rektor Dag Rune Olsen og dekan Frode Thorsen ved Fakultet for kunst, musikk og design
  • Presentasjon av arkitektonisk konsept v/ daglig leder Kjetil Trædal Thorsen, Snøhetta
  • Presentasjon og framføring av «markør» for nybygget – urframføring ledet av komponist Alwynne Pritchard
  • Presentasjon av utsmykkingsprosjektet v/ direktør Svein Bjørkås, KORO
  • Enkel servering
  • Hilsningstaler

Det vil bli arrangert omvisninger i bygget fra kl. 12.00 og utover ettermiddagen i tillegg til annet program, blant annet lansering av boken om Kunst- og designhøgskolen i Bergen (KHiB) sin historie. Kafé og bibliotek vil være åpne. Detaljert program legges ut på kmd.uib.no.

Del denne artikkelen