Åpning: kunstprosjekt til Campus Kjølnes, Høgskolen i Sørøst-Norge

Det verket Annika Simonsson og Lars-Erik Svensson har laget til studenthuset på Campus Kjølnes i Porsgrunn handler i utvidet forstand om å være student: Om å innhente kunnskap, sette den i system, og å se kunnskapen i sammenheng med verden og samfunnet for å danne seg et mer helhetlig bilde.

Porsgrunn-2 Kunstverket består av to deler, og den første er plassert i en høy trappevegg i studenthuset. Den viser et fiktivt system, kart eller strømskjema, som kretser rundt fire lyspunkter. Bildet kan sees som en humoristisk beskrivelse av komplekse sammenhenger man frenetisk prøver å forstå. . Fotograf: KORO

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er landets nest største statlige høyskole, målt i antall studenter. Skolen har åtte studiesteder i henholdsvis Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.

I Porsgrunn, på Campus Kjølnes, er det bygget et nytt studenthus med bruk av røffe materialer som betong, metall-screen og blåtoner ute, og slipt betong og antrasitt på veggene inne. Bygget produserer mer energi enn det bruker og er et såkalt plusshus.

Kunstnerne Annika Simonsson og Lars Erik Svensson har sammen utført flere kunstprosjekter for offentlige bygg i form av både veggmaleri, malte relieffer, skulptur, installasjon og maleri. De har tidligere jobbet tematisk med blant annet arkitektur, kollapsende systemer, økologi og natur.

Arbeidet til studenthuset tar utgangspunkt i høgskolens forskjellige utdanningsområder, og knytter disse sammen lik en teknisk tegning, et edderkoppspinn eller et t-banekart. De ulike delene av verket består av papir, pleksiglass og aluwell (aluminium med plastkjerne) som er montert eller malt direkte på vegg ulike steder i bygget. Les mer om kunsten her.

Velkommen til åpning tirsdag 14. mars 2017 kl. 11.30

Program

Kl. 11.30 Enkel servering

Kl. 12.00 Velkommen ved fungerende regiondirektør Magnus Hallaråker, Statsbygg, region sør

Nøkkelseremoni: Fungerende regiondirektør Magnus Hallaråker, Statsbygg, region sør overleverer nybygget til rektor Petter Aasen, Høgskolen i Sørøst-Norge som stiller lokalene til disposisjon for studentene ved Campus Porsgrunn.

Tale om kunstprosjektet ved kunstfaglig rådgiver Janicke Iversen, KORO Hilsningstaler

Solo ved Sondre Lerche

Omvisning

Kl. 14.00 Slutt

Del denne artikkelen