Åpning av kunstprosjekter til Ä´vv Skoltesamisk museum

Fredag 16. juni åpner Ä´vv Skoltesamisk museum i Neiden, med kunstprosjektene Omasum av Geir Tore Holm og Språkminne av Espen Sommer Eide.

Omasum, Geir Tore Holm. Foto: Michael Miller.

 

Skoltesamene er en minoritetsbefolkning på rundt tusen mennesker, bosatt i Norge, Finland og Russland. Ä´vv Skoltesamisk museum og kunstverkene der etterstreber å styrke den skoltesamiske identiteten. Kunstprosjektet til Geir Tore Holm er det første besøkende møter når de skal til museet; det har form av et dørhåndtak på inngangsdøren.

– Det nye museet i Neiden er både et resultat av kamp og skal være et verktøy for fremtidig skoltesamisk eksistens. Dørhandtaket er som institusjonens, og husets håndtrykk og førsteinntrykk i møtet med den besøkende. Formen skal være slik at den fungerer både for høye og lave mennesker, et høyt og et lavt grep, sier Geir Tore Holm.

Omasum, Geir Tore Holm. Foto: Michael Miller.

– Målsetningen i oppdraget har vært å finne en optimal, organisk form. Om sildrende vann kunne vært det symbolske objekt som representerer museet, som glitrende is om vinteren og svalende væske om sommeren, hadde det vært best. Men dørhåndtak må være håndfast. Derfor ble bladmagen, omasum, den tredje av drøvtyggernes mager utgangspunktet, som med sin store mengde slimhinner bidrar til maksimal absorbsjon og utnyttelse av næringsstoffene i fôret, sier Holm.

Språkminne, Espen Sommer Eide. Foto: Michael Miller.

Språkminne av Espen Sommer Eide er et mer immaterielt prosjekt. Av verdens 6500 språk er halvparten truet, og ett av disse er skoltesamisk. Språket snakkes av mellom tre hundre og fire hundre personer i Finland og 25 personer på russisk side av grensen. I Norge er ikke språket lenger i aktivt bruk. Språkminne er et audiovisuelt arkiv installert i museets foajé. Her blir skoltesamiske ord lest opp, ett og ett, til de besøkende ved museet.

– Det som interesserte meg da jeg laget Språkminne var muligheten og umuligheten av å lagre et språk i et arkiv. Hvordan bevare det som gjør at et språk lever? Nå, noen år etter, er det interessant å se på hvordan et arkiv kan benyttes i fremtiden til nye formål man ikke kunne ha forutsett, noe jeg selv skal gjøre på åpningen ved museet ved å forsøke å lage musikk av språklydene, sier Sommer Eide.

– Et arkiv går aldri ut på dato. Snarere motsatt, øker dets kraft og potensiale ettersom årene går. Det er lett å tro at et arkiv handler om fortiden, men det finnes egentlig bare fremtid i arkivet.

Språkminne, Espen Sommer Eide. Foto: Michael Miller.

Videoen til Sommer Eide kan sees her.

Ä´vv Skoltesamisk museum i Neiden i Sør-Varanger skal formidle både den skoltesamiske historien og dagens tilværelse for denne folkegruppen, samtidig som museet har blikket rettet mot fremtiden. Det kulturhistoriske museet skal være et samlingssted for folk i bygda og besøkende, og dessuten arrangere ulike prosjekter i sine verksteder som ivaretar skoltesamiske håndverkstradisjoner.

Les mer om museet og kunstprosjektene.

Program for åpningen fredag 16. juni, kl. 17.00. – 22.00:

  • Offisiell seremoni – uteområdet ved museet: Den offisielle åpningsseremonien består av nøkkeloverlevering fra staten til museet.Velkommen ved ordfører i Sør-Varanger kommune Rune Rafaelsen. Taler ved Sametingspresident Vibeke Larsen (Norge), Sametingspresident Tiina-Sanila Aikio (Finland), Statssekretær Anne Karin Olli (KMD) og museumsleder Honna Havas ved Ä´vv.
  • Fremføring av det nykomponerte verket Äʹvvceeʒʒaž av Mio Negga, sammen med skoltesamiske solister.
  • Kultur- og kunstvandring: Under vandringen er det kulturopplevelser fra Sápmi og smakebiter fra skoltesamenes mattradisjoner. Publikum deles i grupper.
  • Inne i Ä´vv Skoltesamisk museum: Åpning av museets basisutstilling Skoltelandet.
  • Innvielse av kunstprosjektene Omasum av Geir Tore Holm og Språkminne av Espen Sommer Eide.
  • Separatutstillingen Portable åpninger ved Aslaug M Juliussen.
  • Espen Sommer Eides Språkminne: Akustisk performance i skogen.
  • Geir Tore Holms Omasum: Performance av Geir Tore Holm og dj Matti Aikio.

Se fullstendig program og mer informasjon om åpningen her: https://www.facebook.com/skoltsamimuseum/

Del denne artikkelen