Åpning av Anders Eiebakkes kunstprosjekt hos Datatilsynet

Anders Eiebakkes måkeliknende drone i Datatilsynets lokaler setter spørsmålet om overvåkning og fremtidsvisjoner på spissen.

Måke 1.0 Anders Eiebakke. Fotograf: Werner Zellien

Datatilsynets oppgave er å verne om grunnleggende individuelle rettigheter – retten til å ha et privatliv og til å hindre spredning av personlige opplysninger. Opphavet til idealene om at personlig informasjon skal hegnes om går helt tilbake til 1700-tallets opplysningstid, men i dagens høyteknologiske samfunn, ligger forholdene mer til rette en noensinne for å spre og samle privat informasjon i enorme omfang.

Anders Eiebakke har interessert seg for problematikken i lang tid og har siden 2008 arbeidet med droner. Gjennom årene har han utviklet en egen, måkeliknende flygende drone med kamera, og en av Eiebakkes dronemåker henger nå fra taket i trappeløpet hos Datatilsynet.

Eiebakke sier at det pågående arbeidet med de måkeliknende dronene er et poetisk og maktkritisk prosjekt, og en kommentar til den pågående konflikten mellom sivilsamfunnet og militær sektor om definisjonsmakt, kontroll og tilgang til luftrom.

Offisiell åpning av kunstprosjektet:
torsdag 8. desember kl. 12.30 – 14.00
Datatilsynet i Tollbugata 3, Oslo.

Taler og innlegg ved Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon, kunstner Anders Eiebakke, Elisabeth Tetens Jahn, KORO og Jan Christensen, fagkomite. Presse og andre interesserte er velkomne. 

Anders Eiebakke (f. 1970) er utdannet billedkunstner fra Statens kunstakademi. Kunstprosjektet ved Datatilsynet omfatter også en videoinstallasjon som viser et landskap måken flyr over, fotografier, tekniske tegninger, flytekniske data samt kunstnerens første måkeskisse fra 2007. Se og les mer på prosjektsiden.

Kunstprosjektet er ett av ti i tildelingsrunde 8 under kunstordningen LES, som er rettet mot statlige etater i private leiebygg og eldre statsbygg.

Måke 1.0 Anders Eiebakke. Fotograf: Werner Zellien
Del denne artikkelen