Alumni i Bergen

Sist uke var det åpning av Fakultet for kunst, design og musikk i Bergen. Ephemerality – A Permanent Collection er første del av kunstprosjektet ved fakultetet, og er satt sammen av forarbeider, skisser og idéutkast fra nærmere 200 tidligere studenter. Kuratorene og noen av de tidligere studentene, forteller her om prosjektet.

Ephemerality - A Permanent Collection, Fakultet for kunst, design og musikk (trappehus nord). Fotograf: Pål Hoff

Tekst Annicken Vargel Foto Pål Hoff

Nora C. Nerdrum (t.v.) og Merete Røstad

Kurator Merete Røstad
Hvorfor valgte dere skisser til kunstprosjektet ved fakultetet?
– I møte med institusjonen lette vi etter en fellesnevner som kunne skape en plattform for de ulike fagretningene i det nye bygget, et uttrykk som de hadde et forhold til. Skissen ble et naturlig valg da den er utgangspunktet for både kunstnere og designere i en skapende arbeidspraksis.
Hva tenker du om resultatet?
– Da vi sendte ut invitasjonen var det umulig å forutse hvordan bidragene ville se ut. Jeg kan minnes en urolig tanke om at vi ville ende opp med 200 blyanttegninger. Men materialet vi mottok overgikk all forventning; mangfoldigheten og de ulike materialene i bidragene gir en bredde og et levende utrykk. Trappeoppgangene, som ellers er et ikke sted, definerer seg selv som byggets kjerne, stadig i bevegelse – utfordrer sin egen forståelse av seg selv i tid og rom.

Kurator Nora C. Nerdrum
– Interessant nok er det ikke nødvendigvis så enkelt å skille mellom fagdisiplinene stilt overfor de nærmere 200 arbeidene. Utprøving og undersøkende tilnærminger er en viktig del av en læringsprosess, men også av det å være et skapende og tenkende menneske. Jo nærmere et prosjekt kommer ferdigstillelse, jo færre spor etter arbeidsprosessen forblir synlige. Det er nettopp den skapende prosessen vi har valgt å løfte frem i dette prosjektet.
Hvordan er resultatet sammenlignet med hva dere forventet?
– Kunstfeltet er i stadig endring. Et sentralt prinsipp for oss i arbeidet med det kuratoriske grepet var å reflektere et tidsforløp. Istedenfor å fryse et øyeblikk, valgte vi å arbeide med en tidsakse som starter ved opprettelsen av Vestlandet kunstakademi i 1972. Foreløpig stopper den i 2017 – ved prosjektets avduking – men vi håper jo at den skal strekkes enda lenger. Snarere enn å svare på spørsmålet ditt, og snakke om arbeidene som faktisk befinner seg i samlingen i dag, vil jeg benytte muligheten til å oppfordre fakultetet til å strekke tidsaksen enda lengre: Bygget i Møllendalsveien har et tredje trappeløp som kan fylles med nye arbeider i årene som kommer, etter hvert som det uteksamineres flere studenter.

Kari Merete Paulsen

Kari Merete Paulsen
Kunsthøgskolen i Bergen
Tekstil 2005
– Jeg valgte å bidra med en veve-prøve som viser ulike overganger fra sort til hvitt, med ulike teksturer. Jeg valgte den fordi jeg syntes det var en så talende del av prosessen, det å prøve ut materialet. Det viser en del av en større prosess.

Borghild Rudjord Unneland

Borghild Rudjord Unneland
Kunsthøgskolen i Bergen
Tekstil 2002
– Jeg bidrar med kvister. Noen røde kvister. Jeg hadde litt problemer med å finne en skisse, for ofte har jeg mine skisser på en serviett. Jeg er ikke så systematisk at jeg har en bok eller en boks med alle skissene mine. Men dette er på en måte mine byggesteiner. Og så handler det om materialer og assosiasjoner, det er der det brenner for meg når jeg jobber.

Per Gunnar Eeg-Tverbakk

Per Gunnar Eeg-Tverbakk
Vestlandets kunstakademi
1993
– Jeg sendte inn et Otto Plonk-skilt. Det er jo ikke bare mitt – jeg må også nevne Jone Kvie, Snorre Ytterstad, Arne Revheim, Erik Worsøe Eriksen, Eline Mc George og Martin Larsson, de er en del av alumnien de også. Og dette er det originale skiltet som hang på døra til galleriet fra 27. mai 1995 til 27. mai 1998 kl. 18.00. Det markerer starten og slutten på Plonk. Det er dette jeg husker best fra Bergen. Det var et kunstnerdrevet galleri – og et bilde på forgjengelighet, på ephemerality. Det forsvant, men finnes fremdeles i folks bevissthet.

Caroline Kierulf

Caroline Kierulf
Kunsthøgskolen i Bergen
Illustrasjon og grafisk design 1997
– Jeg bidrar med en skisse av et tresnitt, som er en del av en serie. Det er vanskelig å forklare med få ord, men skissen er en kritisk kommentar til samfunnet vi lever i. Hvordan vårt økonomiske system legger forutsetninger for hvordan vi lever. Ordene som brukes, og som gjentas i media, gjør at det virker som naturgitte fenomener – selv om det er noe vi påvirker. Bidragene skulle være på syrefritt papir, og jeg jobber vanligvis ikke med det for skisser, men her gjorde jeg tilfeldigvis det. Ellers har jeg mer fragmenterte skisser, som jeg setter sammen.

Inghild Dyrnes Karlsen

Inghild Dyrnes Karlsen
Kunsthøgskolen i Bergen
Møbel/rom 2010
– Et arbeid som går ganske langt tilbake, fra da jeg tok en kunst- og håndverksutdanning i England. Det er en skisse til en glasstøpning. Jeg er så vant til å presentere fine, ferdig arbeid og det var uvant å skulle finne en skisse. Jeg var i tvil om det var godt nok. I England jobbet vi litt annerledes, og presenterte arbeidet for hverandre underveis i prosessen – og derfor har jeg denne skissen. Jeg valgte den fordi den ser forklarende ut, mer enn bare noen streker. Men nå ser jeg at folk har sendt inn skisser på alle nivåer.

Philipp Bastian von Hase

Philipp Bastian von Hase
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Møbel og interiør 2016
– Jeg leverte en skisse fra et møbelprosjekt jeg gjorde i 2013. Det er flere skisser på et ark, en prosesskisse som viser ideen fra form til funksjon. Det er ingen animasjon, ,men jeg likte at det viser tanken fra ide til design. Skissen viser et møbel jeg jobbet med i 11 uker her på skolen, som vel var det mest utfordrende jeg gjorde her. En 11 ukers produktutviklingsfase. Møbelet har senere blitt vist mange steder, som London og Milano – og jeg syntes det var fint å vise at noe som jeg begynte med her har kommet langt ut.

Sveinung Rudjord Unneland

Sveinung Rudjord Unneland
Kunsthøgskolen i Bergen
Kunst 2007
– Det er en bitteliten maleriskisse, en studie i gult av en firkant. Det var et forstudie som på et tidspunkt ble et maleri som heter Firkantet sol, som jeg også viste på utstillingen min på Kristiansand kunsthall. Jeg følte at det var en tydelig skisse, et studie, og det virket som det for meg også. Det er ikke alltid jeg jobber med skisser på den måten. Og så er det ikke så mange jeg har tatt vare på, for å være helt ærlig. Og så synes jeg den er ganske fin da, som skisse. Den har noen visuelle kvaliteter.

Les mer om kunstprosjektet her:

Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk og design

Katalog med alle skissebidragene:

Del denne artikkelen