Pressemelding: A K Dolvens kunstprosjekter i Stormen ble avduket 15. november

Jeg fant jeg fant – alt er ikke slik du tror det er ser du

A K Dolvens ambisiøse kunstprosjekt ble avduket lørdag 15. november i tilknytning til åpningen av Stormen, Bodøs nye bibliotek og konserthus.

Med referanse til Askeladdens kreative evne til å se ting i uante perspektiv og tenke nytt, har A K Dolven skapt et prosjekt som også kan få oss til å se nye muligheter. Det består av fire deler som alle på ulikt vis er basert på ting en har funnet; funnede stemmer, -lys, -steiner, -fotografi, -historier – og en funnet lyktestolpe.


Talende skulptur

Utenfor det nye biblioteket er det reist en 18 meter høy skulptur; Bodøstemmer 2014. Dette er et lyd- og lysverk utformet med inspirasjon fra den klassiske, ensomme lyktestolpen som en kan finne på mange kaikanter i Nord-Norge. På bakken, oppå en lav sokkel, står en Cry Baby pedal. Ved å trå på den hører en høyt ovenfra, i korte glimt, stemmer fra Bodø sin befolkning i 2014. Vi vil kunne gjenkjenne lyd og stemmer fra Bodø/Glimt sine treningsøkter og andre Bodøværinger.


Historien

Mens uteskulpturen for all ettertid vil bli et minne om 2014, dreier arbeidene i biblioteket seg om vårt forhold til historien. Fra Eventyrsteinen, i et atrium på taket ved barnebiblioteket, vil en kunne høre eventyr funnet i Just Knud Qvigstads samlinger av ”Lappiske sagn og eventyr” fra 1920-tallet. På fondveggen i biblioteket er det installert et 20 kvadratmeter stort fotografisk lysarbeid i samarbeid med Rune Johansen. Dette er basert på et funnet familiefoto av et eldre par fra Beiarn. På fotoet er det tydelige fysiske merker etter at det tradisjonelle samiske fottøyet, komagene, er skrapt bort.  I konserthuset møter vi verket Change my way of seeing seeing is about thinking. Her inngår 272 oljemalerier med funnet lys i et vart samspill med en stor naturstein funnet i fjæra i Gildeskål, nabokommune til Bodø.

A K Dolven

skrapa komager © A K Dolven. Fotograf: Ernst Furuhatt


Kunstneren

A K Dolven står bak fire store kunstinstallasjoner i Stormen, Bodøs nye bibliotek og konserthus. Dolvens prosjekt ble valgt etter en prekvalifisering med 264 deltakere, og en etter-følgende internasjonal konkurranse. Dolven er bosatt i Vestvågøy i Lofoten, og arbeider for tiden både der og i London. Hun har sin utdannelse fra Ecole des Beaux Arts i Aix-en-Provence/Paris og Kunstakademiet i Oslo, og har stilt ut i, og er innkjøpt av en rekke sentrale institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Hun har mottatt flere priser, bl.a. Prince Eugen prisen fra Sverige og Fred Thielers maleripris i Berlin. I 2011 ble hun utvalgt til The Liberty Kent Public Art Award i UK for beste offentlige uteromsprosjekt.

KORO er ansvarlig for gjennomføring av kunstprosjektet.

For mer informasjon, kontakt:

A K Dolven
Kunstner

ak@akdolven.com
+44 7768737439
Arne Rygg
Kunstkonsulent

arne.rygg@gmail.com
936 41 294
Janicke Heggem Rudi Iversen
Kurator, kunstseksjonen

ji@koro.no
934 34 497
Del denne artikkelen