17 på gata i Tromsø

Sist helg ble byromfestivalen Ka no arrangert i Tromsø. Vi spurte 17 deltagere om hva de ønsker seg i Nordbyen, den nye bydelen som planlegges.

Byromfestivalen i Tromsø inkluderte ulike kunstprosjekter og arrangementer, og ønsket å gi innbyggerne i Tromsø mulighet til å reflektere over hva som er byens mest attraktive steder - og hvem som bestemmer hva som skal være der. Fotograf: Humle Rosenkvist

Av Ellen Marie Fodstad Foto Humle Rosenkvist og Ellen Marie Fodstad


Anniken Romuld, arkitekt/regulering byutvikling
– Jeg ønsker at Nordbyen skal være et sted hvor det er rom for at folk får prøve ut ting, eller bare være. Et åpent sted!

Gro Agnethe Stokke, kulturvernrådgiver, Tromsø kommune
– Nordbyen må bli et sted for folk flest, med gode byrom som inviterer til opphold for folk i alle aldre!

 

 

 

 

 

Lisa Hoen, kultur- og idrettssjef
– Jeg drømmer om et område med masse dynamikk, boliger, unge næring og historien må komme bedre frem. Dette skal vi bruke kunstnerne til. Vi skal ta vare på rariteter som skaper identitet og tilhørighet.

 

Kristina Junttila, kunstner
– Jeg ønsker at Nordbyen skal være et sted man kan henge ut. Det bør lages bystrand og man kan leie kanoer gratis og i tillegg ha badestamp og badstue. I tillegg er det i slippen på skipsverftet store båter som kan brukes som lekeplass.

Kristin Tårnes, kunstner
– Byggene som hadde kunne vært brukt er borte. Ta vare på industrihistorien! Nordbyen bør være en plass hvor man ser hva stedet har vært brukt til tidligere. Det er også viktig at vi har ulike hus for ulike folk og i ulike prisklasser.

 

 

 

 

Heidi Bjøru, rådgiver for byutvikling i Tromsø
– Vi må videreføre gågate innover Jaklins plass som er et bindeledd mellom sentrum og resten av Nordbyen. Verftet må lykkes med å komme i gang med et godt prosjekt og det ser ut som de gjør. De tar vare på maskinhavari og etablerer torg som første steg. Jeg håper vi lykkes med den gode dialogen med utbyggerne nord for broen for å klare å lage en god gjennomføringsstrategi. Det handler om at vi leter etter vinn-vinn-muligheter!

 

Joar Nango, kunstner
– Byrom er plattform for produksjon og fungerer som arena for kunnskapsformidling. For å få til det må man slippe til energier. Når jeg jobber med offentlige rom så lager jeg egne kategorier som uenighetsrom. Jeg skaper romlige plattformer for minoritetsgrupper og marginaliserte grupper i samfunnet. For meg handler om å slippe ting litt løs. Jeg liker å lage romlige utfordringer som skaper debatt.

 

 

Ellen Ingeborg Hætta, prosjektleder UiT
– Jeg tenker små butikker og et område for kulturvirksomhet og atelier. Byen mangler et kraftsenter hvor det kreative er samlet. Dette bør vi få til i Nordbyen.

 

 

 

 

 

Aile Maria Martinez-Hætta, skoleelev (12)
– Jeg vil ha et samisk område for da er samene samlet på en plass. Vi kan snakke samisk sammen og holde på språket vårt og ta vare på det.

 

 

 

 

 

Trine Hild Blixrud, universitetsrektor i drama/teater
– Jeg håper at det finnes ikke-plasser hvor mange ikke skal så mye, men bare være sammen. Det er så mange steder som er definert, jeg håper at det blir noen åpne steder hvor ting kan oppstå eller ikke her i Nordbyen.

 

 

Kristin Røymo, ordfører
– Jeg ønsker at vi skal få ekte liv i Nordbyen. Vi ønsker oss at det skal bygges slik at bydelen tilfører Troms sentrum vekst på en sunn måte. Siden 1791 har livet i sentrum vært levende. Men så har det vært noen år nå, som begynte så sent som på 1990-tallet, hvor folk flyttet ut av sentrum. De så på sentrum som et sted de var når de skulle på jobb eller for å handle eller gå på kafe, ikke for å bo. Vi må få tilbake gode bosteder og møteplasser og skape ekte liv!

Beate Hegge, stipendiat
– Jeg ønsker å beholde de gamle husene og hallene i Nordbyen, og at de nye byggene passer til de gamle husene, og ikke overskygger dem. I tillegg bør bydelen være et sted der alle kan ferdes.

 

 

 

 

Emil Staurset, skoleelev (8)
– Jeg har lyst på så mange ting. Mest av alt har jeg lyst på en dyrebarnehage med noen rom for hunder, kaniner og katter.

 

 

 

 

 

Jochen Peters, prosjektleder
– Nordbyen må først og fremst og beholde tilgangen til vannet. Vi må beholde adgangen til vannet og stiene slik at vi beholder utsikten tilbake til bykjernen.

 

 

 

 

 

Bente Reibo, scenekunstner, musiker og driver Tromsdalen kulturhus
– Når det er endringer i byen må det være involvering av alle vi som bor her. Her i Tromsø har det skjedd så mange husprosjekter som bare har kommet uten at folk vet om det på forhånd. Store bygg som stenger havet ute. Folk må få være med på å si ifra hva vi behøver i byen vår!

Nasra Omar, jobber med kultur for barn og unge i Tromsø kommune.
– Jeg ønsker meg et kulturkvartal fordi det er det som skaper liv i bydeler. Det bør være møtesteder med kultur for barn og unge og et internasjonalt publikum. Vi må bygge en bydel for nye brukere, og ikke de som allerede er her.

Jan Liesegang, arkitekt Raumlabor Berlin
– Less cars and more ambition in the city planning!

Del denne artikkelen