Viser 7 resultater.
Aktuelt

Veversken

Prosjekter

Follobanen Ski stasjon

Tiril Schrøder skal utforme eit monumentalt verk til nye Ski stasjon. I byggeperioden har Ebba Moi gjennomført eit mellombels kunstprosjekt, Fargane i Ski, i samarbeid med elevar ved Ski ungdomsskole og den lokale kunstnaren Anas Salameh. Dei har brukt fargelære som utgangspunkt for å sjå på heimbyen med nye auge.

Aktuelt

Fargane i Ski

Prosjekter

Universitetet i Oslo, Domus Medica

Tre ulike kunstverk på Domus Medica reflekterer på hvert sitt vis over menneskekroppen: Ett viser kroppen som celle sett gjennom mikroskop og to andre viser mennesket som en kompleks sosial organisme i samspill med sine omgivelser.

Prosjekter

NMH Norges musikkhøgskole

Katrine Giæver har utsmykket det nye bygget med to kunstverk, et veggmaleri som går over tre etasjer rundt byggets konsertsal og glassbroen mellom den nye og den gamle delen av musikkhøgskolen.

Prosjekter

Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus

Andrea Arntzens hus på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har få, men markante kunstverk som på ulike måter refererer til utdanning og sykepleie.